Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA MART 2005 --

 

Petak, 04. mart 2005. u 14h, sala 2 MI SANU BG:

Prof. Vera Kovacevic-Vujcic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
STABILIZACIJA UNUTRASNJIH METODA ZA LINEARNO PROGRAMIRANJE

Sadrzaj: Unutrasnje metode (Karmarkar, 1984) resavaju problem linearnog programiranja u polinomijalnom vremenu i iz tog razloga privlace paznju mnogih istrazivaca. U predavanju ce biti reci o problemima vezanim za numericku stabilnost unutrasnjih metoda u degenerisanom slucaju i o nacinima za prevazilazenje ovih problema.

Petak, 11. mart 2005. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Zoran Rakic, Matematicki fakultet, Beograd
PATH INTEGRAL IN NONCOMMUTATIVE QUANTUM MECHANICS

Abstract. We consider classical and quantum mechanics related to the quantum phase space with an additional noncommutativity in its position and momentum sectors. We show that a mechanical system with this kind of noncommutativity can be transformed to the equivalent one which allows employment of the usual formalisms. In particular, we found an explicit connection between quadratic classical Hamiltonians (Lagrangians), in their commutative and noncommutative regimes. In the quantum case we give general procedure to compute Feynman's path integral in this noncommutative phase space with quadratic Lagrangians (Hamiltonians). This method is illustrated on a few important quantum-mechanical systems in the noncommutative plane: a particle in a constant field, a charged particle exposed to homogeneous electric and magnetic fields and a harmonic and inverted harmonic oscillator.

Petak, 18. mart 2005. u 14h, sala 2 MI SANU:

Dr. Vladimir Grujic, Matematicki fakultet, Beograd
TOPOLOGIJA ARANZMANA LINEARNIH PODPROSTORA

Sadrzaj: Aranzmani linearnih podprostora predstavljaju dosta izucavanu temu kombinatorne topologije. U predavanju ce biti izlozene osnovne konstrukcije i veze sa torusnom geometrijom i posebno predstavljen slucaj aranzmana koordinatnih podprostora.

Petak, 25. mart 2005. u 14h, sala 2, MI SANU:

Petar Markovic (Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematickog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu)
KONACNA AKSIOMATIZABILNOST U UNIVERZALNOJ ALGEBRA

Sadrzaj: Pitanje koje jednakosne klase algebri mogu da se aksiomatizuju preko konacnog broja identiteta, i kako bi takva aksiomatizacija (ako postoji) glasila, je jedan od centralnih problema univerzalne algebre. Predavanje ce biti kratak istorijski pregled rezultata na ovu temu, metoda koje su do sada davale rezultate, najnovijih pokusaja da se isti rezultati pojacaju, i problema koji su jos uvek otvoreni.
Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.