Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA MART 2008 --

 

 

Petak, 07. mart 2008. u 14h, sala 2, SANU, BG:

Miodrag Mateljevic, Matematicki fakultet, Beograd
HARMONIJSKA PRESLIKAVANJA U RAVNI I PROSTORU

Sadrzaj: 1. Razmatramo veze izmedju granicne funkcije i resenja Dirihleovog problema.
2. Dajemo elementarne dokaze Koebe teoreme i primene.
3. Pokazujemo da Harmonijska kvazikonformna preslikavnja imaju slicne osobine kao holomorfna preslikavnja.

Petak, 14. mart 2008. sala 2 MI SANU:

Dejan Ilic, Vladimir Rakocevic, Prirodno-matematicki fakultet, Nis
COMMON FIXED POINTS FOR PAIR OF MAPPINGS

Abstract: This talk is devoted to $g-f$ quasi-contractions on a cone metric space. In what follows we shall first give the definition of the very notion itself and then present some fixed point results on $g-f$ quasi-contractions. Among other things, we will see how a recent result of H.L. Guang and Z. Xian can be generalized so that one of the main results of Ciric is recovered from it.

Most of the presented results actually represent generalizations and unifications of fixed point theorems of Das and Naik, Ciric, Jungck and Ume in terms of $\omega$-distances on a complete metric space.

Petak, 21. mart 2008. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD:

OTKAZANO
prof. J. D. Phillips-a, Wabash College, Crawfordsville, Indijana, SAD

A FEW HARD PROBLEMS FROM LOOP THEORY... BUT NOT FOR THE COMPUTER

Petak, 28. mart 2008. u 14h, sala 718, MF, BGD:

Dusko Jojic, PMF, Banja Luka
O NEKIM PROBLEMIMA U ENUMERACIJI POLITOPA I POSETA

Sadrzaj: Karakterizacija broja strana je jedan od centralnih problema u kombinatornoj teoriji konveksnih politopa. U rjesavanju ovog problema, kao i u brojnim problemima slicnog tipa, koriste se razlicite kombinatorne, algebarske i geometrijske metode i tehnike. U predavanju ce biti razmatrane neke od tih metoda, sa posebnim naglaskom na $cd$-indeks, polinom koji na najefikasniji nacin opisuje uopsteni $f$-vektor (vrlo komplikovanu numericku karakteristiku) politopa i Ojlerovih poseta.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.