Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA MART 2011.

 

 

Petak, 04.03.2011. u 14h sala 2 SANU
NOVI PROJEKTNI CIKLUS (2011-2014)

Sastanak
Sadrzaj: Ovaj sastanak Odeljenja posvecujemo diskusiji na temu uskladjivanja rada Odeljenja sa temama i planovima koji su predlozeni u okviru novih projakata. Posebna paznja bice posvecena organizaciji gostovanja stranih ucesnika projekata.

Petak, 11.03.2011. u 14h sala 2 SANU
Akademik prof. dr Dragos Cvetkovic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd i Matematicki institut SANU
OSVRT NA GENEZU SPEKTRALNE TEORIJE GRAFOVA

Sadzaj: Autor daje prikaz sopstvenog doprinosa fundiranju i razvoju spektralne teorije grafova. Krenuvsi od resavanja nekih sahovsko-matematickih problema krajem šsezdesetih godina proslog veka, autor prepoznaje relevantnost Perron-Frobeniusove teorije nenegativnih matrica i uz niz sopstvenih doprinosa daje skicu spektralne teorije grafova u svojoj doktorskoj disertaciji "Grafovi i njihovi spektri" 1971. godine. Posto je skracena verzija teze objavljena na engleskom jeziku u Publikacijama Elektrotehnickog fakulteta, Serija Matematika i fizika, ona je izazvala veliko interesovanje u strucnim krugovima. Izmedju ostalog, americki matematicar Richard Bellman, u to vreme urednik Academic Press-a, predlaže Cvetkovicu objavljivanje monografije o spektralnoj teoriji grafova u sopstvenoj seriji knjiga. Do objavljivanja monografije "Spectra of Graphs - Theory and Application" je doslo 1980. godine uz saradnju Academic Press-a i nemackog izdavaca Deutscher Verlag der Wissenschaften (koautori M. Doob i H. Sachs). Bilo je nekoliko izdanja ove knjige, ukljucujuci i prevod na ruski jezik, i ona je postala standardna referenca za ovu oblast. Do danas je u vezi spektralne teorije grafova objavljeno vise hiljada naucnih radova ukljucujuci one o primenama spektralne teorije grafova u hemiji, fizici i racunarstvu.

Petak, 18.03.2011. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD

Jasson Vindas, Department of Mathematics, Ghent University, Belgium
A GENERAL INTEGRAL

Sadrzaj predavanja je u prilozenim datotekama jer sadrzi formule koje ne bi bile citljive u ASCII formatu.

Petak, 25.03.2011. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Dragana S. Cvetkovic-Ilic, Prirodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Nisu
DRAZIN INVERTIBILNOST I IDEMPOTENTNI OPERATORI

Sadrzaj predavanja je u prilozenim datotekama jer sadrzi formule koje ne bi bile citljive u ASCII formatu.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.