Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA MART 2015.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 13.03.2015. u 15:00h, sala 301f, MI SANU
Dr Borisa Kuzeljevic, Matematicki Institut SANU
IZOMORFNE PODSTRUKTURE FRAISSEOVIH LIMITA

Rezime: Na predavanju cemo predstaviti zajednicke rezultate sa Milosem Kurilicem o utapanjima linearnih uredjenja u posete izomorfnih podstruktura Fraisseovih struktura. Potpun opis daje karakterizacija klase M(X) tipova uredjenja svih maksimalnih lanaca u posetu izomorfnih kopija strukture X (u koji ukljucujemo i prazan skup radi lakseg formulisanja tvrdjenja). Na primer, ako je struktura X prebrojivo gusto linearno uredjenje bez krajeva, random graf, random k-uniformni hipergraf, random poset ili neki od Hensonovih grafova onda linearno uredjenje L pripada klasi M(X) ako i samo ako je izomorfno uredjenju kompaktnog skupa realnih brojeva ciji minimum nije izolovan.

Petak, 20.03.2015. u 14:00h, 301f MI SANU
Zajednicko predavanje sa Odeljenjem za Mehaniku
Dr Vladimir Dragovic, Matematicki Institut SANU
PENLEVE VI I PONSELEOVI POLIGONI: NOVI ALGEBARSKO-GEOMETRIJSKI PRISTUP SLEZINGEROVIM JEDNACINAMA

Rezime ce biti dostavljen naknadno.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.