Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA MART 2019.


PETAK, 01.03.2019 u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Hakan Hedenmalm, Royal Institute of Technology, Stockholm
PLANAR ORTHOGONAL POLYNOMIALS AND RELATED DETERMINANTAL PROCESSES: RANDOM NORMAL MATRICES AND ARITHMETIC JELLIUM
We obtain a new asymptotic expansion of planar orthogonal polynomials with respect to exponentially varying weights. This goes beyond classical contributions by Carleman and Suetin. We apply the results to get the spectral boundary behavior of the eigenvalues of random normal matrices. We also introduce a new process: arithmetic jellium.PETAK, 22.03.2019 u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandra Marinkovic, Matematicki fakultet, Beograd
NEKE OSOBINE BORŽUA KONTAKTNE STRUKTURE
Svaka kontaktna mnogostrukost dopušta dekompoziciju otvorene knjige saglasnu sa kontaktnom strukturom. Koristeći ovu otvorenu knjigu na kontaktnoj mnogostrukosti V, Boržua je konstruisao kontaktnu strukturu na $V\times T^2$. Ova kontaktna struktura zavisi od izbora kontaktne strukture na V kao i od izbora saglasne otvorene knjige. Na ovom predavanju će biti pokazano kako dve nekontaktnomorfne strukture na V mogu dovesti do kontaktnomorfnih struktura na $V\times T^2$. Biće pokazano i kako odgovarajući izbor otvorene knjige pridružene kontaktnoj strukturi V utiče na sabkritičku Štajnovu popunjivost kontaktne strukture na $V\times T^2$.
Tema ovog predavanja je deo zajedničkog rada sa Klausom Niderkruger i Samuelom Lisi.
Zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku.

PETAK, 29.03.2019 u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Boriša Kuzeljević, Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad
P-IDEAL DIHOTOMIJA I NEKE VERZIJE SUSLINOVE HIPOTEZE
P-ideal dihotomija je kombinatorni princip koji sledi iz Proper forsing aksiome. Neke vaznije posledice P-ideal dihotomije su Suslinova hipoteza, Hipoteza o singularnim kardinalima i Projektivna determinisanost. Poznato je da Proper forsing aksioma implicira da se svako Aronszajnovo drvo moze utopiti u racionalnu liniju, sto je vrlo jaka forma Suslinove hipoteze. Na predavanju cemo ispitati odnos P-ideal dihotomije i ove verzije Suslinove hipoteze. Ovo je zajednicki rad sa Stevom Todorcevicem.
Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU