Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA MART 2021.


Petak, 05.03.2021. u 14:15, Online
Pavle Blagojević, MI SANU
ON A VECTOR BUNDLE WHICH CUTS, BOUNCES, EMBEDS AND MEASURES WAISTS
The vector bundles associated with the natural permutation representatio...Petak, 26.03.2021. u 14:15, Online
Jovana Obradović, MI SANU
KOMBINATORNA HOMOTOPSKA TEORIJA OPERADA I
Operada je matematički objekat koji kodira određen tip algebri. Prelazak sa algebri na jezik operada omogućava nam da konceptualno proučimo i uporedimo čitavu klasu algebri tog tipa, iako one na prvi pogled mogu biti kombinatorno veoma komplikovane. Takva apstrakcija, osim što doprinosi globalnom razumevanju date klase, dozvoljava i da primenimo rezultate poznate za klasične algebre na druge vrste algebri, a dovodi i do rezultata koji nisu bili poznati čak ni za klasične algebre. Zbog toga se danas pojam operade, kao i njenih varijacija, može čuti u svakoj oblasti čije istraživanje uključuje modelovanje složenih algebarskih struktura, pre svega onih čije relacije važe do na homotopiju. Kako bi se što bolje razumela teorija homotopije za prostore sa nekom algebarskom strukturom, danas se proučava i homotopska teorija operada. Izvorni koncept operade do na homotopiju je prilično složen, ali je nedavno dokazano da se ta struktura može prikazati pomoću lepe familije konveksnih politopa, što umnogome olakšava njeno sagledavanje. Cilj ova dva predavanja je da prikažem ovaj koristan rezultat koji povezuje teoriju operada sa konveksnom i diskretnom geometrijom.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).


Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU