Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANUOPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

S. Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica

-- PROGRAM ZA MART 2004 --

Petak, 5. mart 2004. u 14h, sala 2 MI SANU :

Radni sastanak (zajednicki sastanak sa Odeljenjem za mehaniku)
ANALIZA REZULTATA NA MATEMATICKIM PROJEKTIMA PRI MNTR

Rezime: Clanovi Komisije za matematiku i mehaniku pri Ministarstvu za nauku, tehnologije u razvoj ce izloziti zakljucke Komisije kao i pojedinacne stavove o rezultatima na projektima i vrednovanju naucnih publikacija. Pozivaju se se naucni saradnici, ucesnici projekata da prisustvuju ovom sastanku i iznesu svoje misljenje o vrednovanju naucnih rezultata kao i ostalim pitanjima vezanim za naucni rad u okviru projekata MNTR.

Petak, 12. mart 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Stevan Pilipovic (Departman za matematiku, PMF Novi Sad)
O FUNKCIJAMA I UOPSTENIM FUNKCIJAMA

Rezime: Posle kratkog istorijskog pregleda pojmova koji se odnose na funkcije i funkcijske prostore, bice izlozene osnovne ideje uopstenih funkcija, hiperfunkcija i daljih uopstenja tih pojmova. Jednostavnim primerima su motivisana izucavanja vrlo sofisticiranih pojmova. Moguci pravac razvoja u analizi ce biti nagovesten.

Petak, 19. mart 2004. u 14h, sala 2 MI SANU:

Prof. Gradimir Milovanovic, Elektronski fakultet, Nis
GAUSSIAN QUADRATURE FORMULAE OF NON-STANDARD TYPE

Abstract. We consider quadrature formulae of the form
(1) \int f\dd\mu=\sum_{k=1}^n w_k \,(\op f)(x_k),
where m is a positive measure supported on a bounded subset of the real line and the linear operator A is an isomorphism on the space of all algebraic polynomials P. Taking
\[(\op f)(x_k):=\frac{1}{2h}\int_{x_k-h_k}^{x_k+h_k} f\,{\dd}x, \]
with suitable hk, we prove the uniqueness of the corresponding Gaussian interval quadrature formula (1) in the case of Jacobi measure on [-1,1]. Several other cases are investigated.

Petak, 26. mart 2004. u 14h (MF):

Prof. Leo Liberti, DEI, Politecnico di Milano, Italy
DETERMINISTIC GLOBAL OPTIMIZATION OF CONTINUOUS NONCONVEX PROGRAMMING PROBLEMS

Abstract: Many real-life problems are nonconvex, and therefore present many complicating features, including multiple local minima. One of the most widely used deterministic techni-ques for the global solution of continuous nonconvex problems is spatial Branch-and-Bound. We describe a spatial B&B algorithm where the convex relaxation at each node is built with the help of symbolic computation, and discuss a family of tightening cuts that significantly accelerate the convergence of the algorithm on a wide class of bilinear nonconvex problems.

OBAVESTENJE

Prof. Leo Liberti ce odrzati jos jedno predavanje, pod naslovom "Metaheuristics applied to the MinFCB problem: numerical experiences with VNS and Tabu Search". Ovo predavanje planirano je u okviru Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku, u utorak 30.03.2004. godine, u 14h, u Matematickom institutu, sala 2, SANU.

OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.