ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquim

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA MAJ 2007 --

 

 

Petak, 04. maj 2007. u 14h, sala 2 MI SANU:

Marko Stosic, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal
LINK HOMOLOGIES

Abstract: In this talk, we shall give basic ideas of the "categorification of the Jones polynomial", as well as the other link polynomial invariants. This theory, initiated by M. Khovanov in 1999. is passing huge development and it is one of the most perspective ideas in topology. We shall give overview of the most important results and open problems.

Petak, 11. maj 2007. u 14h, sala 718, MF, BG:

!!!OBRATITE PA~NNJU NA MESTO!!!

David Kaljaj, Prirodno-matemati?ki fakultet Podgorica
QUASICONFORMAL HARMONIC MAPS, JORDAN DOMAINS, RIEMANN SURFACE, SPHERICAL METRIC, POINCARÉ METRIC, LIPSCHITZ CONDITION

Abstract: The object of this lecture is to announce the following results:
1. Let ? and ?' be Jordan domains, let (0,1], and let f: ? ? ?' be a harmonic homeomorphism. (a) If M ?, M ?' C1, , then f is Lipschitz; (b) if M ?, M ?' C1, and ?' is convex, then f is bi-Lipschitz; and (c) if ? is the unit disk, ?' is convex, and M ?, M ? ' C1, , then f is quasiconformal if and only if its boundary function is bi-Lipschitz and the Hilbert transform of its derivative is in L .
2. Another approach is given in some other direction, in join work with professor M. Mateljevic: i.e. it is proved the following theorem (D. Kalaj, M. Mateljevic, Inner estimate and quasiconformal harmonic maps between smooth domains}, Journal d'Analise Math. 100. (2006).):
(a) Let f be a quasiconformal C2 diffeomorphism from the C1, Jordan domain ? onto the C2, Jordan domain D. If there exists a constant M such that |? f| M|fzA fű|, z ?, then f has bounded partial derivatives. In particular, it is a Lipschitz mapping. One of important consequence is the following theorem:
(b) If f is quasiconformal harmonic mapping between two smooth surfaces with smooth boundary, then it is a lipshitz mapping.

Petak, 18. maj 2007. sala 2 MI SANU:

Aleksandar Cvetkovic, Univerzitet u Nisu
EXTREMAL PROBLEMS FOR THE SEMI-CLASSICAL WEIGHT FUNCTIONS IN THE WEIGHTED L2 NORM

Abstract. The general form of an extremal problem can be stated as follows: find the constant Mn and the polynomial Qn Pn, such that ??? where Pn is a linear space of algebraic polynomials of degree less than or equal to n, ||A|| is a norm on the linear space P and k N. The beginning of a study of extremal problems goes back to the early results of brothers Markov. In 1889, A.A. Markov solved the extremal problem in the uniform norm for first derivative. V.A. Markov, in 1916, solved the corresponding problem the uniform norm for higher derivatives. After this initial results many other results appeared for various norms ||A||. Especially, there appeared results for Lr norm (Hille, Tamarkin, Szegö, 1937). In the case of weighted L2 norm, with Hermite and generalized Laguerre weight functions, results have been obtained by Schmidt (1944) and Turan (1960), respectively. In 1983, Mirsky obtained an upper bound for the best constant Mn in the weighted L2 norm. After that Dörfler (1987) computed best constants Mn for various weighted L2 norms, using singular values decomposition of certain matrices. Milovanovi? (1987) considered a special case of the weighted L2 norm with even weight functions, where special place takes the Gegenbauer weight function. In this lecture we give an overview of these results of the extremal problems in the various norms. We present a systematic way of treating extremal problems in the weighted L2 norms with the semi-classical weight functions. We focus our attention on the construction of an algebraic equation satisfied by the best constant Mn and a construction of the extremal polynomial Qn. We also present some new results obtained for the generalized Hermite and Gegenbauer weight function.

Petak, 25. maj 2007. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD:

Zoran Pop-Stojanovic, Department of Mathematics, University of Florida, USA
DIRICHLET PROBLEM: A PROBABILISTIC TREATMENT

Abstract. It is well-known that connection between Brownian motion process and harmonic functions is profound, although simply explained. To illustrate this connection, we shall present a probabilistic treatment of Dirichlet problem. Recall that a function u mapping an open subset D of Rd into R is called harmonic in D if u is of class C2 and in D. The classical Dirichlet problem (D,f) states: given an open subset D of R and a continuous function f: MD?R. Find a continuous function u: ?R such that u is harmonic in D and takes on boundary values given by f, that is, u is of class C2(D), ?u=0 in D and u=f on MD. It is well-known that this problem may have no a solution. Using Brownian motion process, one gets necessary and sufficient conditions for the existence of a solution of (D,f).

OBAVESTENJE

U maju ce Odeljenje za matematiku ucestvovati u organizovanju jos dva predavanja i to:

Cetvrtak, 10.05. 18 casova, sala 2.
MATEMATICKI INSTITUT SANU

(zajednicki sastanak sa Odeljenjem za mehaniku)

Jan Vondrak, Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

MODERN SPACE OBSERVATIONS OF EARTH ORIENTATION PARAMETERS AND THEIR EXCITATION BY GEOPHYSICAL FLUIDS

The motion of Earth's spin axis in space has been monitored for more than 25 years by VLBI, and since 1994 also its rate has been measured by GPS. The method of "combined smoothing", developed recently at the Astronomical Institute in Prague enables to combine both series. The analysis of the combined solution revealed statistically significant deviations from the model. These differences can be identified with the retrograde Free Core Nutation (FCN) and several forced nutation terms. From the direct analysis of celestial pole offsets follows that the period of FCN apparently grew from original 435 days to 460 days during the past ten years. A study of indirect determination of FCN period, based on the observed nutation terms through the resonance effects however shows that this period is in fact close to 430 days and very stable. We also found that a small additional excitation by geophysical fluids (atmosphere, ocean) should exist, near the FCN frequency, to account for the observed celestial pole offsets in this frequency range.

In order to estimate how well the observed geophysical excitation agrees with the celestial pole offsets, we use an alternative 'integration' approach. We integrate numerically Brzezinski's broad-band Liouville equations in celestial reference frame, using appropriately chosen initial conditions. Only the long-periodic part of geophysical excitation (in celestial frame) is used, and external torques exerted by the Moon, Sun and planets are neglected. The results are then compared with the observed celestial pole offsets measured by VLBI with respect to the IAU2000 model of precession-nutation.

It is demonstrated that these small excitations are capable, thanks to a large amplification due to the resonance, to excite the Earth's nutation significantly. The amplitudes of the excited motion are comparable to the celestial pole offsets observed by VLBI. Both amplitudes and phases of individual nutation terms are sensitive to parameters characterizing the internal structure of the Earth. Among these, the flattening of the outer fluid core is dominant since it gives rise to large resonance effects. All nutation terms are affected, but the most sensitive ones are those with periods close to the period of FCN which, in turn, heavily depends on the dynamical flattening of the core. The nutation terms observed by VLBI, with atmospheric and oceanic excitations removed, can thus serve to determine the flattening, and also the quality factor Q of the Earth at the FCN frequency.

(Profesor Vondrak ce odrzati jos jedno predavanje pod naslovom "An improved astrometric catalogue EOC-3 -step towards a better reference frame for long-term Earth orientation studies"u ponedeljak, 14.05.2007. u 13h, Biblioteka Astronomske opservatorije u Beogradu (ul.Volgina 7).)

Utorak, 22.05. 14 casova, sala 2. MATEMATICKI INSTITUT SANU

(zajednicki sastanak sa Seminarom za primenjenu i industrijsku matematiku)

Robert Kooij, Delft University of Technology, Holandija

NASLOV I SADRZAJ CE BITI DOSTAVLJENI NAKNADNO


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.