Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU
                       OPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA MAJ 2008 --

 

 

Petak, 23. maj 2008. u 14h, sala 718, MF, BG:

Marija Dodig, Instituto Superior Tecnico, Lisabon, Portugal
PROBLEMI KOMPLETIRANJA MATRICA I MATRICNIH SNOPOVA. PRIMENA U TEORIJI KONTROLE

Apstrakt: U ovom predavanju predstavicemo razlicite probleme kompletiranja matrica, sa posebnim osvrtom na kompletiranje matricnih snopova. Izmedju ostalog, prikazacemo i kompletno resenje problema kompletiranja kvadratne matrice kojoj su zadate klasa slicnosti i podmatrica. Takodje, objasnicemo primenu ovih resenja na probleme kontrole i stabilnosti serijskih i kruznih veza linearnih sistema.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.