Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA MAJ 2009.

 

 

UTORAK, 05. maj 2009. u 12 sati:


Viktor M. Buhstaber, Institut Steklova i MGU
RING OF SIMPLE POLYTOPES AND APPLICATIONSRING OF SIMPLE POLYTOPES AND APPLICATIONS

U okviru zajednickih sastanaka oba Odeljenja, Seminara CGTA i Seminara Matematicki metodi mehanike, prof. Buhstaber ce odrzati kurs u tri lekcije iz oblasti torusnih topologija.

Sreda, 06. 05. 2009. sala 2 MI SANU

Viktor M. Buhstaber, Institut Steklova i MGU
NESTOHEDRA AND GRAPH-ASSOCIAHEDRA

Četvrtak, 07.05. 2009. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD

Viktor M. Buhstaber, Institut Steklova i MGU
MOMENT-ANGLE AND QUASITORIC MANIFOLDS

Petak, 29. 05. 2009. u 13:30, sala 2, SANU, BGD

Miodrag Mateljevic, Matematicki fakultet, Beograd
60 GODINA ZIVOTA I 34 GODINE RADA U KOMPLEKSNOJ ANALIZI

Sadrzaj: U prvom delu saopstenja planiramo da govorimo o zajednickim rezultatima M. Mateljevica i njegovih brojnih koautora (Pavlovic, Jevtic, Markovic, Bozin, Lakic, Kalaj, Anic, Knezevic, Gutman, Arsenovic, Manojlovic, Vuorinen) i radu Seminara za Analizu.

Drugi deo saopstenja odnosi se na harmonijska i kvazikonformna preslikavanja, koja se od 1998. godine intezivno izucavaju. U ovoj oblasti u Beogradu su dobijeni znacajni rezultati.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.