Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA MAJ 2022.


PETAK, 06.05.2022. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Bojana Milošević, Matematički fakultet, Beograd
TESTOVI SAGLASNOSTI SA RASPODELOM U SLUČAJU NEKOMPLETNIH UZORAKA
Problem nedostajućih podataka je danas veoma aktuelan i identifikacija statističkih modela u ovakvom okruženju je izuzetno izazovan zadatak i sa teorijskog i sa praktičnog aspekta. Na predavanju će fokus biti na podacima koji su na različite načine cenzurisani. Prvo će biti prikazan pregled nedavno predloženih testova saglasnosti sa raspodelom u slučaju potpunih uzoraka a zatim i njihove adaptacije koje se mogu koristiti kada su podaci cenzurisani. Dodatno, biće prikazan alternativni pristup adaptaciji statistika, kao i poređenje ova dva pristupa. Na kraju će biti predstavljeni trenutni pravci istraživanja u ovoj oblasti.ČETVRTAK, 12.05.2022. u 12:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Gyula Katona, Mađarska akademija nauka
SOME NEW TURAN TYPE THEOREMS IN EXTREMAL GRAPH THEORY
Turan (1941) found the maximum number of edges in an n-vertex graph containing no complete graph on m vertices. On the other hand Erdős and Gallai determined the maximum number of edges if the graph contains no path of length k. Here we combine these two conditions and give a partial answer for the maximum number of edges. Joint work with Chuanqi Xiao.
Zajednički sastanak sa Seminarom KGTA.

PETAK, 13.05.2022. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Marek Svetlik, Matematički fakultet, Beograd
ŠVARCOVA LEMA ZA HARMONIJSKA PRESLIKAVANJA
Dobro je poznato da je Švarcova lema za holomorfna preslikavanja jediničnog diska u sebe jedan od fundamentalnih rezultata geometrijske teorije funkcija. Kako se harmonijska preslikavanja na neki način mogu smatrati uopštenjem holomorfnih preslikavanja interesantno je proučavati varijante Švarcove leme i za takva preslikavanja. Na ovom predavanju prikazaćemo razne verzije Švarcove leme za harmonijska preslikavanja. Posebno, prikazaćemo verziju Švarcove leme za harmonijska preslikavanja jediničnog diska u sebe koja ne fiksiraju tačku z=0. Napomenimo da se ovi rezultati mogu videti kao analogije odgovarajućih rezultata za holomorfna preslikavanja, kao i da ključnu ulogu u dokazima tih rezultata ima hiperbolička metrika na prosto povezanim oblastima u ravni.

PETAK, 20.05.2022. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Miloš Milovanović, Matematički institut SANU
INTENZIONALNA TEORIJA VEROVATNOĆE
Kolmogorov je tridesetih godina prošlog veka zasnovao verovatnoću na skupovnim algebrama i meri. Istih godina je fon Nojman ustanovio kvantnu fiziku koja se takođe smatra teorijom verovatnoće. Za razliku od skupa koji je ekstenzionalni pojam, ona počiva na kvantnim ansamblima što bi predstavljao inetnzionalni pristup.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).


Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU