Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU

Sastanci Odeljenja za Matematiku odrzavaju se u Matematickom Institutu SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd, u sali II na prvom spratu.

Sastanci se odrzavaju petkom u 12 casova

ODELJENJE ZA MATEMATIKU je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu. Predavanja su namenjena sirokom krugu matematicara - i onima koji ne rade u toj oblasti. POSEBNO SU DOBRODOSLI POSTDIPLOMCI I STUDENTI STARIJIH GODINA.

-- PROGRAM ZA NOVEMBAR 2001 --

Petak, 2. novembar 2001. u 12h:

Bernd Wegner (Technische Universitat, Berlin):
New initiatives for European cooperation in Mathematics

In accordance with the programme of the DAAD project and with the new slot which will be introduced into the programme for 2002 reports shall be given on the following activities which all deal with information and communication in mathematics:
1) Zentralblatt MATH and other gateways to mathematics publications
2) Electronic publishing and electronic libraries, exemplified by the ElibM in EMIS
3) Electronic archives and repositories, a perspective for a co-operation between publishers and libraries
4) Visions for electronic information and communication
This will include the projects EULER, ERAM, EMANI, MOWGLI, TRIAL-solution, Euclid and cover the offers of MATH, MATHDI, ElibM, MPRESS, LINK, Math-Net, OAI, Open Math etc.
A half an hour presentation of each item will be given with a consecutive discussion of the Yugoslavian parts of these projects and the potential impact on teaching and research in mathematics in Yugoslavia.

Petak, 9. novembar 2001. u 12h:

Dragos Cvetkovic (Elektrotehnicki fakultet i SANU)
Optimizacija i visoko informativne grafovske invarijante

Poznato je da se grafovske invarijante koje sadrze veliku kolicinu informacija o strukturi grafa (na primer, spektralne invarijante) dobijaju resavanjem ekstremalnih zadataka na grafovima. U novije vreme zapazena je upotreba takvih grafovskih invarijanti u resavanju optimizacionih zadataka (na primer, problem trgovackog putnika). U predavanju se daju primeri ovakvih interakcija matematickog programiranja i teorije grafova.

Petak, 16. novembar 2001. u 12h:

Sinisa Vrecica (Matematicki fakultet, Beograd):
Ekvivarijantna topologija

U ovom predavanju preglednog karaktera bice izlozeni pojmovi, metode i primene teorija grupa transformacija i narocito ekvivarijantne topologije. Metode koje se koriste ukljucuju vektorska raslojenja, karakteristicne klase, ekvivarijantnu kohomologiju, teoriju reprezentacija, ekvivarijantnu teoriju indeksa, pa sve do teorije opstrukcija i kobordizama. Dobijeni rezultati nalaze primene u raznim oblastima matematike. Interesantnost ovih rezultata cemo ilustrovati upravo primerima u raznim konkretnim problemima geometruje i kombinatorike.

Petak, 23. novembar 2001. u 12h:

Vladimir Tasic (New Brunswick, Canada):
Poststrukturalizam i dekonstrukcija: matematicka istorija
ZAJEDNICKI SASTANAK SA SEMINAROM ZA MATEMATICKU LOGIKU

Neki aspekti savremene kontinentalne filozofije, iako cesto optuzivani za antiracionalizam, mogu se shvatiti kao nastavak i radikalizacija debate o zasnivanju matematike. U predavanju ce biti reci o filozofiji Zaka Derida i njenoj vezi sa odredjenim argumentima Anrija Poenkarea, L.E.J. Brauera i Davida Hilberta, matematicara za koje se moze reci da su izvrsili posredan ali znacajan uticaj na filozofiju XX veka.

OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.