Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA NOVEMBAR 2008

 

 

Petak, 21. 11. 2008. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD:

Rade Živaljević Matematički institut SANU Siniša Vrećica, Matematički fakultet beograd
FULTON-MACPHERSON KOMPAKTIFIKACIJA, CIKLOEDRI I "POLYGONAL PEGS"-PROBLEM

Sadrzaj: Cikloedar, poznat i kao Bott-Taubs politop, definise se kao poliedarska realizacija parcijalno uredjenog skupa svih pravilnih razmestanja zagrada u zadanoj ciklicnoj reci. Druga njegova manifestacija je kao esencijalni deo Fulton-MacPhersonove kompaktifikacije konfiguracionog prostora svih uredjenih n-torki razlicitih tacaka na kruznici. U kombinatornoj geometriji poznat je "polygonal peg problem" u kome se traze uslovi pod kojima se poligon zadanog oblika moze upisati u neku prostornu ili ravansku krivu. Pokazacemo kako "cikloedarski metod", u saradnji sa ekvivarijatnom topologijom, vodi do resenja nekih od "polygonal peg"-problema, ukljucujuci i hipoteze Grinbauma i Hadwigera o upisanim, afino regularnim sestouglovima u ravne krive, odnosno rombovima u prostorne krive.

Petak, 28. 11. 2008. u 14h, sala 1(3), SANU, BGD:


Predstavljanje knjige INTERPOLATION PROCESSES, Basic Theory and Applications Series: Springer Monographs in Mathematics, Mastroianni, Giuseppe, Milovanović, Gradimir V. 2008, XIV, 446 p. 42 illus., Hardcover Knjigu će predstavljati Dr Aleksandar Cvetković (Niš) Dr Stevan Pilipović (Novi Sad)

Iz uvoda: "The classical books on interpolation address numerous negative results, i.e., results on divergent interpolation processes, usually constructed over some equidistant systems of nodes. The authors present, with complete proofs, recent results on convergent interpolation processes, for trigonometric and algebraic polynomials of one real variable, not yet published in other textbooks and monographs on approximation theory and numerical mathematics. In this special, but fundamental and important field of real analysis the authors present the state of art. Some 500 references are cited, including many new results of the authors. Basic tools in this field (orthogonal polynomials, moduli of smoothness, K-functionals, etc.) as well as some selected applications in numerical integration, integral equations, moment-preserving approximation and summation of slowly convergent series are also given. Beside the basic properties of the classical orthogonal polynomials the book provides new results on nonclassical orthogonal polynomials including methods for their numerical construction."


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.