Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA NOVEMBAR 2009.

 

 

PETAK, 20. novembar 2009. u 14 sati:


Dragan S. Djordjevic, Priodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Nisu
UOPSTENI INVERZI OPERATORA: NOVA DOSTIGNUCA

Sadrzaj: Prezentujemo nove rezultate u vezi uopstenih inverza operatora, koji se odnose pre svega na sledece teme: 1) karakterizaciju normalnih, hermitskih i drugih klasa operatora, 2) uopstene inverze proizvoda operatora. Takodje je od intersa prikazati algebarsku verziju pomenutih rezultata u prstenima sa involucijom.

Predavanje se zaniva na rezultatima koji jos uvek nisu publikovani, kao i na sledecim referencama:

[1] D.S. Djordjevi\'c, {\it Further results on the reverse order law for generalized inverses}, SIAM J. Matrix Anal. Appl. 29 (4) (2007), 1242-1246.

[2] J.J. Koliha, D.S. Djordjevi\'c and D. Cvetkovi\'c Ili\'c, {\it Moore-Penrose inverse in rings with involution}, Linear Algebra Appl. 426 (2007), 371-381.

[3] D.S. Djordjevi\'c, J.J. Koliha and I. Straskraba, {\it Factorization of EP elements of C*-algebras}, Linear Multilinear Algebra 57 (6) (2009), 587-594.

[4] D. Mosi\'c, D.S. Djordjevi\'c and J.J. Koliha, {\it EP elements in rings}, Linear Algebra Appl. 431 (5-7) (2009), 527-535.

[5] D. Mosi\'c and D.S. Djordjevi\'c, {\it Moore-Penrose invertible normal and Hermitian elements in rings}, Linear Algebra Appl. 431 (5-7) (2009), 732-745.

[6] D.S. Djordjevi\'c and N.\v C. Din\v ci\'c, {\it Reverse order law for the Moore-Penrose inverse}, J. Math. Anal. Appl. 361 (1) (2010), 252-261.

Petak, 27. 11. 2009. u 14h sala 2 SANU
(ZAJEDNICKI SASTANAK OBA ODELJENJA)


SARADNJA MATEMATICARA I MEHANICARA PREKO ODELJENJA MI SANU
(ZAJEDNI\v{C}KI SASTANAK OBA ODELJENJA)

Sadrzaj: U Matematickom institutu SANU se sa visedecenijskom tradicijom odrzavaju redovni sastanci tematskih seminara kao i dva opsta seminara: Odeljenja za matematiku i Odeljenja za mehaniku. Na sastancima se saopstavaju naucni rezultati, ali i diskutuje o vaznim pitanjima iz zivota i rada istrazivaca. Ovaj, zajednicki, sastanak Odeljenja posvecujemo dosadasnjoj saradnji kao i mogucnostima dalje saradnje matematicara i mehanicara. Povod je izbor upravnika oba Odeljenja u redovne clanove SANU.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.