Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA NOVEMBAR 2011.

 

 

Petak, 04.11.2011. u 14h sala 2 SANU
Marija Milosevic, Prirodno-matematicki fakultet, Nis

NUMERICKE I ANALITICKE APROKSIMACIJE RESENJA STOHASTICKIH DIFERENCIJALNIH JEDNACINA
Rezime: Stohasticke diferencijalne jednacine se cesto koriste za modeliranje pojava iz realnog zivota koje su izlozene slucajnim uticajima tipa Gausovog belog suma. Klasa eksplicitno resivih jednacina ovog tipa je veoma uska, zbog cega su od velikog znacaja aproksimacije resenja. U prvom delu ovog predavanja ce biti predstavljene analiticke aproksimacije resenja nekih klasa stohastickih diferencijalnih jednacina, koje se baziraju na primeni Tejlorovog razvoja. U drugom delu ce biti reci o numerickim aproksimacijama tipa Euler-Maruyama u kontekstu nekih klasa stohastickih diferencijalnih jednacina. Osnovni rezultati se odnose na konvergenciju niza aproksimativnih resenja ka tacnom resenju odgovarajuce stohasticke diferencijalne jednacine.

Petak, 18.11.2010. u 14h sala 2 SANU
Dusan Teodorovic, Saobracajni fakultet, Beograd
OPTIMIZACIJA KOLONIJOM PCELA (BEE COLONY OPTIMIZATION)

Rezime: Optimizacija kolonijom pcela je meta-heuristicka metoda zasnovana na ponasanju pcela u prirodi. Prilikom kreiranja algoritma, autori Lucic i Teodorovic bili su inspirisani procesom prikupljanja nektara. Osnovna ideja metode je da se napravi multiagentni sistem (kolonija vestackih pcela) koji bi oponasanjem pcela u prirodi bio sposoban da uspesno resava probleme kombinatorne optimizacije. Svaka vestacka pcela zaduzena je za jedno potencijalno resenje razmatranog problema sto optimizaciju kolonijom pcela svrstava u klasu metoda koje rade nad populacijom resenja. U predavanju ce biti detaljno opisana metoda i dat pregled rezultata njene primene na resavanje nekoliko vaznih kombinatornih problema.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.