Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA NOVEMBAR 2012.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 02.11.2012. u 14 casova, sala 2 SANU (OBRATITE PAZNJU NA MESTO) MATEMATICKI INSTITUT SANU
Akademik Ivan Gutman, Profesor emeritus Prirodno-matematickog fakulteta, Univerzitet u Kragujevcu

O ENERGIJI GRAFA I O KNJIZI `GRAPH ENERGY''

Rezime: Neka je $G$ graf sa $n$ cvorova, i neka su $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ njegove sopstvene vrednosti. Tada je {\it energija grafa\/} $G$ definisana kao $\sum_{i=1}^n |\lambda_i|$. Ovu definiciju je dao predavac godine 1978, nadajuci se da ce kolege matematicari uvideti da ova grafovska invarijanta ima niz interesantnih i netrivijalnih osobina. Oni su to zaista uvideli, ali im je za to trebalo nesto vise od dvadeset godina. Pocetkom 21. veka, sirom nase planete zapocinju matematicka istrazivanja o energiji grafova, koja su do sada rezultovala u nekoliko stotina publikacija. Na predavanju ce, osim krace istorije ove problematike, biti izlozeni vazniji rezultati i vazniji nereseni problemi o energiji grafova, a prikazacemo i knjigu `Graph Energy'', Springer, New York, 2012.

Posle predavanja bice organizovan koktel u biblioteci Matematickog instituta SANU.

Petak, 16.11.2012. u 14h sala 301f, MI SANU
Veljko A. Vujicic
FOUR-DIMENSIONAL SPACES WITH GEOMETRIC AND KINEMATIC CONSTRAINTS "ARGUMENTIMA PROTIV NEGATIVNE RECENZIJE"

Petak, 30.11.2012. u 14h, sala 301f, MI SANU, BGD

Dragan S. Djordjevic, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis
GENERALIZED INVERSES OF OPERATORS ON HILBERT C*-MODULES
Click here to see abstract of the talk in pdf

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.