Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA NOVEMBAR 2013.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 8.11.2013. u 14 casova, Sala 301F, MI SANU
Dr Ilja Gogic, Departman za Matematiku, Univerzitet u Zagrebu
NEKOMUTATIVNA RAZGRANATA NATKRIVANJA

A. Pavlov i E. Troitsky su u svom nedavnom radu "Quantization of branched coverings", Russ. J. Math. Phys. 18 (2011), 338-352, uveli pojam nekomutativnog razgranatog natkrivanja kao para $(A,B)$, koji se sastoji od unitalne $C^*$-algebre $A$ i njene unitalne $C^*$-podalgebre $B$, za kojeg postoji uvjetno ocekivanje $E:A\rightarrow B$ (topoloski) konacnog indeksa. U ovom predavanju promatrat cemo klasu nekomutativnih razgranatih natkiravanja za slucaj kada je $A$ unitalna $C(X)$-algebra, a $B=C(X)$ ($C^*$-algebra neprekidnih kompleksnih funkcija na kompaktnom Hausdorffovom prostoru $X$). Ovo je zajednicki rad s E. Blanchardom, Institut de Math\'ematiques de Jussieu, Paris.

Petak, 29.11.2013. u 14 casova, sala 301f MI SANU
dr Zoran Petric, Matematicki Institut SANU
RASPETLJAVANJE

Sezdesetih godina proslog veka su Stasef i Maklejn nezavisno pokazali rezultat koji ima za posledicu da se klasifikacijski prostor monoidalne kategorije moze smatrati prostorom petlji. Od tada je ulozeno mnogo truda da se nadje algebarska struktura na kategoriji koja odgovara $n$-tostrukom prostoru petlji. Na predavanju ce biti prikazan zajednicki rad sa Sonjom Cukic u kom se daje konacno resenje ovog problema.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.