Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA NOVEMBAR 2014.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Petak, 14.11.2014. u 14:00h, sala 301f, MI SANU Dragan Stevanovic, Matematicki Institut SANU
O NEKIM OTVORENIM PROBLEMIMA SPEKTRALNE TEORIJE GRAFOVA

Tokom predavanja ce biti reci o probranim otvorenim problemima o spektralnom radijusu matrice susedstva grafova i dosadasnjim parcijalnim rezultatima.

Utorak, 25.11.2014. u 14:00h, sala 301f, MI SANU
Zajednicki sastanak sa Seminarom za racunarstvo i primenjenu matematiku
Svecani sastanak

OKUPLJANJE POSVECENO PROFESORIMA VERI KOVACEVIC-VUJCIC, SLOBODANU SIMICU I GRADIMIRU MILOVANOVICU

Rezime: Nakon sastanka bice organizovan koktel u biblioteci Instituta.

Petak, 28.11.2014. u 14h, sala 301f, MI SANU, BGD
Marija Milosevic, Prirodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Nisu
POREDJENJE NEKIH ANALITICKIH I NUMERICKIH METODA APROKSIMACIJE RESENJA STOHASTICKIH DIFERENCIJALNIH JEDNACINA

Rezime: U okviru ovog predavanja bice predstavljeno nekoliko aproksimativnih metoda za resavanje SDJ, i to analiticka metoda koja se bazira na primeni Taylorovog razvoja, Euler-Maruyama i backward Eulerova metoda. Navedene metode ce biti uporedjene u skladu sa nekoliko kriterijuma kao sto su uslovi pod kojima odredjeno aproksimativno resenje konvergira ka tacnom resenju SDJ ili ima ista svojstva kao tacno resenje, red konvergencije i mogucnost implementacije.

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.