Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA NOVEMBAR 2017.


PETAK, 17.11.2017. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
SVEČANA DODELA INSTITUTSKE NAGRADE ZA STUDENTE ZA 2017. GODINU
Matematika i mehanika:
Dragan Đokić (Matematički fakultet, Beograd), Bogdan Đordević (PMF, Niš)
Računarstvo:
Ljubica Vujović (ETF, Beograd), Petar Trifunović (ETF, Beograd)


PETAK, 17.11.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jovana Nikolić, Matematički fakultet, Beograd
SPEKTRALNE INVARIJANTE U FLOROVOJ HOMOLOGIJI
Na predavanju ćemo definisati razne Florove homologije i objasniti konstrukciju spektralnih invarijanti u odgovarajućim homologijama. Pokazaćemo neka svojstva tih invarijanti i ukazati na neke buduće pravce istraživanja.


ČETVRTAK, 23.11.2017. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Blagovest Sendov, Bulgarian Academy of Sciences
GAUS-LUKAS TEOREMA ZA SEKTORE
Slavna Gaus-Lukas teorema tvrdi da se kritične tačke kompleksnog polinoma nalaze u konveksnom omotaču njegovih nula. Na predavanju će biti predstavljena nekonveksna varijanta ove teoreme. Naime, ako su koeficijenti datog polinoma u sektoru sa temenom u nuli i uglom $\varphi\in[0,2\pi)$, i ako su nule tog polinoma u sektoru sa temenom u nuli i uglom $2\pi-\varphi$, tada se kritične tačke polinoma nalaze u istom sektoru kao i njegove nule. Rezultat je uopštenje takozvane Teoreme o sektoru, čiji je autor takod1e predavač.


PETAK, 24.11.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Andreja Tepavčević, Matematički institut SANU
MREŽE SLABIH KONGRUENCIJA I PRIMENE
Slaba kongruencija na algebri je simetrična i tranzitivna relacija, kompatibilna sa operacijama. Sve slabe kongruencije algebre obrazuju algebarsku mrežu koja je predmet našeg višegodišnjeg proučavanja. Mreže slabih kongruencija su pogodne za strukturna ispitivanja algebri, jer sadrže u sebi mreže podalgebri, kongruencija i svih kongruencija na podalgebrama kao podmreže/intervale. Prikazaće se glavni rezultati i neki dugogodišnji otvoreni problemi (problem reprezentacije algebarskih mreža preko mreža slabih kongruencija).
U drugom delu predstaviće se pojam specijalnih mrežno-vrednosnih struktura, Omega-algebre. Kreće se od proizvoljne algebre određenog tipa sa mrežno-vrednosnom jednakošću i identiteti su ispunjeni do na tu jednakost. Faktor algebre koje se dobijaju kao faktori nivo-podalgebra i nivo-jednakosti su slabe kongruencije početne algebre i skup svih tih faktor algebri je operator zatvaranja u mreži slabih kongruencija početne algebre. Specijalni primeri Omega-algebra primenjuju se u približnom rešavanju nekih jednačina, u konstrukciji kodova i drugom.

Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU