Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU

Sastanci Odeljenja za Matematiku odrzavaju se u Matematickom Institutu SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd, u sali II na prvom spratu.

Sastanci se odrzavaju petkom u 12 casova

ODELJENJE ZA MATEMATIKU je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu. Predavanja su namenjena sirokom krugu matematicara - i onima koji ne rade u toj oblasti. POSEBNO SU DOBRODOSLI POSTDIPLOMCI I STUDENTI STARIJIH GODINA.

-- PROGRAM ZA OKTOBAR 2001 --
--------MOLIMO DA OBRATITE PAZNJU NA PROMENJEN TERMIN--------

Petak, 5. oktobar 2001. u 12h:

Zarko Pavicevic (Univerzitet u Podgorici)
Ugaone i oriciklicne granicne vrijednosti funkcija

Daju se potrebni i dovoljni uslovi da proizvoljna funkcija, koja je definisana na jedninicnom disku, u tacki sfere ima ugaonu ili oriciklicnu granicnu vrijednost. Kljucnu ulogu u postojanju tih granicnih vrijednosti ima svojstvo normalnosti izucavanih funkcija u odnosu na hiperbolicne i parabolicne ciklicne dinamicke sisteme ( polugrupe-kaskade ) za koje je tacka sfere, u kojoj se isucava granicno ponasanje funkcije, nepokretna privlaceca tacka. Dobijeni rezultati primijenjeni na funkcije za koje vaze teoreme jedinstvenosti ( meromorfne funkcije, kvazikonformna preslikavanja, .... ) daju tvrdjenja tipa teorema Lindelef-Lehta-Virtanena.

Petak, 12. oktobar 2001. u 12h:

1) Alexey Tuzhilin (Moscow State University, MGU):
Phylogenetic trees

2) Alexandr Ivanov (Moscow State University, MGU):
Closed Networks on Closed Two-dimensional Surfaces of Constant Curvature

Abstract 1) The lecture will be about the space of words, some natural ways to generate metrics on such spaces (like Levenshtein metrics), how one can construct minimal trees of different kinds spanning a given boundary (parametrics minimal trees, Steiner minimal trees; phylogenetic trees are particular cases of such trees) and about the relation with Hamming metric spaces (in fact, the problem of alignment in molecular biology).

Petak, 19. oktobar 2001. u 12h:

Miroslav Ciric (Filozofski fakultet, Nis)
Algebarski i kombinatorni metodi u obradi, prenosu i skladistenju informacija

Jos od samog nastanka racunarske nauke, kljucnu ulogu u izucavanju raznih sistema za obradu, prenos i skladistenje informacija igraju algebarski i kombinatorni metodi koji se tu koriste. U ovom predavanju bice reci o koriscenju takvih metoda u Teoriji formalnih jezika i automata, Simbolickoj dinamici i Teoriji kodova. Njihova primena bice ilustrovana uz pomoc nekoliko vaznih konkretnih problema koji se javljaju u racunarskoj i telekominikacionoj tehnici.

Petak, 26. oktobar 2001. u 12h:

Vladimir Dragovic (Matematicki Institut):
Klasicni integrabilni sistemi nekad i sad

Osnovne ideje geometrije integrabilnih dinamickih sistema bice prikazane na primeru Ojler-Puasonovih jednacina koje opisuju kretanje teskog krutog tela oko nepokretne tacke (cigre). Bice izlozena istorija modela i metoda od Ojlera, Lagranza i Jakobija pa do nasih dana i radova Novikova, Dubrovina, Kricevera, Mamforda.