ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquim

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANUOPSTI MATEMATICKI SEMINAR

NA MATEMATICKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

S. Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica

-- PROGRAM ZA OKTOBAR 2003 --

Petak, 03. oktobar 2003. u 14h, sala 2 MI SANU :

Svetlana Jankovic, Prirodnomatematicki fakultet, Nis
Some approximations of solutions of stochastic integrodifferential equations

Abstract. The talk is devoted to the construction of an approximate solution of the stochastic integrodifferential equation of the Ito type, linear with respect to double integrals of the Lebesgue and Ito type. The closeness of the original and approximate solutions is measured in the sense of the Lp-norm and with probability one. Also, integrodifferential equation of the Ito type depending on a small parameter is analyzed, by comparing it in the (2m)th-moment sense with the solution of the appropriate unperturbed equation on finite intervals or on intervals whose length tends to infinity as the small parameter tends to zero. Two different methods for the estimation of the closeness of these solutions are presented.

Petak, 10. oktobar 2003. u 14h, sala 2 MI SANU:

Cristian S. Calude The University of Auckland New Zealand
WHAT IS TURING'S HALTING PROBLEM? (zip-file)

Abstract. Turing's Halting Problem is the problem to decide whether an arbitrary Turing machine halts on an arbitrary input. It is arguably the most (in)famous unsolvable (by any Turing machine) mathematical problem. In this talk we will discuss recent work on Turing's Halting Problem done in algorithmic information theory and quantum computing.

Petak, 17. oktobar 2003. u 14h, sala 2 MI SANU:


Programi matematike u reformisanom obrazovnom sistemu

Predvidjamo razgovor o nastavi matematikeu novom obrazovnom sistemu Akademik Milisav Marjanovic i Prof Zoran Kadelburg su zamoljeni da izloze svoje vidjenje promena u reformi nastave matematike. Sastanak je zamisljen kao neposredni razgovor o temama iz obrazovnog sistema.

Petak, 24. oktobar 2003. u 14h (MF):

Nenad Teofanov, PMF Novi Sad
Analiza pseudodiferencijalnih operatora na ultramodulacionim prostorima

Abstract. The boundedness of pseudodifferential operators on modulation spaces defined by the means of almost exponential weights is studied. The results are applied to symbol class with almost exponential bounds including polynomial and ultra-polynomial symbols. The Weyl correspondence is used and it is noted that the results can be transferred to the operators with appropriate anti-Wick symbols. It is proved that a class of elliptic pseudodifferential operators can be almost diagonalized by the elements of Wilson bases, and estimates for their eigenvalues are given. Furthermore, it is shown that the same can be done by using Gabor frames. This work is done in collaboration with S. Pilipovic.

Petak, 31. oktobar 2003. u 14h sala 2, MI SANU:
(zajednicki sastanak Odeljenja za matematiku i Seminara za stohastiku)

dr Nikolaj Janev, Matematicki institut Bugarske akademije nauka, Sofija, Bugarska:
Controlled Branching Processes and Statistical Inference for Branching Processes.

Abstract. A review of the general theory will be presented. Some interesting particular cases will be also considered especially when the regularly varying functions play an important role in the limit behaviour. Some non-published results will be presented also. Non parametric estimation for the most important characteristic of some classes of branching processes is proposed. New limit theorems are obtained especially in the case when the processes start with a large number of ancestors. Computer simulations and estimations can be demonstrated.

OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.