Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADU-- PROGRAM ZA OKTOBAR 2008 --

 

 

Petak, 24. 10. 2008. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD:

Kosta Došen, Filozofski fakultet, Beograd i Matematički institut SANU
COHERENCE AND FROBENIUS ALGEBRAS

Abstract: Geometrical coherence results, i.e. the existence of faithful functors into some categories of graphs, are proved for categories related to modal logic. These categories involve the structure of a monad, a comonad, and combined monads and comonads, which we have in Frobenius algebras and bialgebras.

Petak, 31. oktobar 2008. u 14h, sala 1(3), SANU, BGD:


VREDNOVANJE NAUČNIH PUBLIKACIJA

Sadrzaj. Ovaj sastanak organizuje se u dogovoru sa Maticnim naucnim odborom za matematiku i mehaniku. Kategorije naucnih publikacija su (re)definisane novim pravilnikom o izborima u zvanja, a vrednovanje rezultata na projektima koji su u toku je u velikoj meri utvrdjeno do 2010. godine. Sastanak je i posvecen novim idejama koje mogu biti osnova za ocenjivanje projekata i rezultata istrazivaca na projektima u narednim projektnim ciklusima.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.