Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA OKTOBAR 2011.

 

 

Petak, 21.10.2011. u 14h, sala 2, Knez-Mihailova 36/I MATEMATICKI INSTITUT SANU, BGD

Bosko Jovanovic, Matematicki fakultet, Beograd
O NUMERICKIM METODAMA RESAVANJA GRANICNIH PROBLEMA

Sadrzaj: U saopstenju se daje prikaz numerickih metoda resavanja granicnih i pocetno-granicnih problema za parcijalne diferencijalne jednacine s naglaskom na ocenama brzine konvergencije. Pri tome se osnovna paznja posvecuje problemima s generalisanim resenjima iz prostora Soboljeva. Pokazuje se kako se tzv. "ostre" ocene brzine konvergencije diferencijskih shema mogu dobiti direktnim izracunavanjem, primenom leme Brambla-Hilberta, primenom teorije interpolacije funkcionalnih prostora itd. Rezultati dobijeni na modelnim primerima prenose se na opstije zadatke (jednacine s promenljivim koeficijentima, evolucione jednacine, jednacine sa singularnim koeficijentima, problemi s interfejsom, transmisioni problemi itd.).


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.