Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA OKTOBAR 2018.


PETAK, 05.10.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Filip Jevtić, Matematički institut SANU
KANTOROVIĆ-RUBINŠTAJN POLITOPI KONAČNIH (KVAZI)METRIČKIH PROSTORA
Nastavljajući istraživanja Anatolija Veršika, razmatramo kombinatorna svojstva Kantorović-Rubinštajnovih (KR) politopa asociranih metričkim i kvazi-metričkim prostorima. Posebno razmatramo klasu "generičkih metričkih prostora" i pokazujemo da se cikloedar javlja kao dual KR politopa asociranog sa eksplicitno konstruisanom kvazi-metrikom. Ovo ilustruje vezu KR politopa i teorije nestoedara (specijalno graf-asociedara). Među posledicama su novi dokaz rezultata Gordona i Petrova o f-vektoru generičkih metričkih prostora kao i proširenje rezultata Geljfanda, Graeva i Postnikova o triangulaciji tip-A korenih sistema.PETAK, 19.10.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Goran Đanković, Matematički fakultet, Beograd
HIPOTEZA O SLUČAJNIM TALASIMA ZA AJZENŠTAJNOVE REDOVE
Glavni cilj istraživanja u "kvantnom haosu" je ispitivanje veza između kvantne mehanike i "klasičnog haosa", koji proučava ponašanje dinamičkih sistema koji su jako senzitivni u odnosu na početne uslove. Jedno od osnovnih pitanja je ispitivanje statističkih svojstava sopstvenih funkcija asociranih kvantnom sistemu koje imaju velike sopstvene vrednosti.
"Aritmetički kvantni haos" proučava navedena pitanja na jednoj posebnoj klasi aritmetičkih mnogostrukosti, gde se ta pitanja mogu preformulisati u terminima automorfnih formi i automorfnih L-funkcija. Na predavanju ćemo se detaljnije upoznati sa "hipotezom o slučajnim talasima" i navesti neke skorašnje rezultate u pravcu te hipoteze za slučaj Ajzenštajnovih redova, dobijene tehnikama automorfnih L-funkcija.
Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU