Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


    ODELJENJE ZA MATEMATIKU

    MATEMATICKOG INSTITUTA SANU


    -- PROGRAM ZA OKTOBAR 1999 -- Petak, 8.10.1999, 12:00, sala II SANU

 (zajednicki sastanak tribine "Strucni sastanci"
 Matematickog fakulteta u Beogradu i Odeljenja za
 matematiku Matematickog instituta SANU)


 Ilaria Damiani (Rim): Kvantne grupe

    Dr Damiani je prva iz grupe italijanskih
    matematicara koja na svoju inicijativu posecuje
    nasu zemlju nakon NATO bombardovanja. Ovo, uz
    cinjenicu da se radi o vrlo aktuelnoj naucnoj temi
    (kvantne grupe) je razlog da Vas pozovemo da
    ovom skupu svakako prisustvujete. -------------


 Petak, 15.10.1999, 12:00, sala II SANU


 Zoran Rakic (MF - Beograd) : Osermanove mnogostrukosti


    Ovo predavanje je iz ciklusa predstavljanja novih
    matematickih doktorata. Dr Rakic je autor vrlo
    zapazene teze posvecene aktuelnoj temi na granici
    diferencijalne geometrije i teorije reprezentacija.


 ---------------


 Petak, 22.10.1999, 12:00, sala II SANU

 Miroslav Pavlovic (MF - Beograd)


    Ovo je preliminarna najava predavanje "E" kategorije
    povodom objavljivanja rada profesora Pavlovica
    u casopisu "Acta Mathematica", jednom od vodeca dva
    ili tri svetska matematicka casopisa.