Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU

Sastanci Odeljenja za Matematiku odrzavaju se u Matematickom Institutu SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd, u sali II na prvom spratu.

Sastanci se odrzavaju petkom u 11 casova (zbog izmenjenog termina).

ODELJENJE ZA MATEMATIKU je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu. Predavanja su namenjena sirokom krugu matematicara - i onima koji ne rade u toj oblasti. POSEBNO SU DOBRODOSLI POSTDIPLOMCI I STUDENTI STARIJIH GODINA.

-- PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2002 --

Petak, 13. septembar 2002. u 11h :

Profesor D.Z. Djokovic (University of Waterloo, Canada)
Resenje problema kongruencije za proizvoljne hermitske ili koso-hermitske matrice nad polinomskim prstenovima (zajednicki rad sa F. Szechtman-om)

Abstrakt. Oznacimo sa * involutivni automorfizam algebre kompleksnih polinoma C[t] koji preslikava t na -t. Dajuci odgovor na pitanje koje je postavio Victor Kac, mi smo dokazali da je svaka hermitska ili koso-hermitska matrica nad ovom algebrom kongruentna blok-dijagonalnoj matrici ciji su dijagonalni blokovi reda 1 ili 2. Ustvari dokazali smo i sledeci stroziji rezultat: Ako dve hermitske ili koso-hermitske matrice imaju iste invarijantne faktore, tada su one kongruentne. Polje kompleksnih brojeva moze se zameniti sa bilo kojim algebarski zatvorenim poljem karakteristike razlicite od 2.

Petak, 27. septembar 2002. u 11h:

Profesor B. Bajsanski (Ohio State University, USA):
Ostrica konacnosti

Prikazacemo jednu jako modifikovanu (oslabljenu, ublazenu) formu konstruktivisticke kritike Brauera.

OBAVESTENJA

Ovo obavestenje mozete naci i na Internetu: www.mi.sanu.ac.yu

Ako zelite da se obavestenje o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.