Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA SEPTEMBAR 2011.

 

 

Petak, 30.09.2011. u 14h, sala 2, Knez-Mihailova 36/I MATEMATICKI INSTITUT SANU, BGD

Djordje Milicevic, Maks Plank institut za matematiku, Bon
ARITMETICKI KVANTNI HAOS I VISOKE VREDNOSTI SVOJSTVENIH FUNKCIJA

Sadrzaj: Svojstvene funkcije Laplasijana su osnovne cestice harmonijske analize na Rimanovim mnogostrukostima. U slucaju negativno zakrivljenih mnogostrukosti, teorija kvantnog haosa povezuje ponasanje haoticnog klasicnog Hamiltonovog sistema (u ovom slucaju, geodezijskog toka) sa statistickim ponasanjem kvantizovanog sistema u semiklasicnom limitu (odnosno u visoko-energetskom spektru). U ovom predavanju, koje ce imati pregledni kao i originalni deo, cemo objasniti kako dodatne simetrije prisutne na aritmetickim mnogostrukostima uzrokuju izuzetno visoke ekstremne vrednosti svojstvenih funkcija koje nisu genericki prisutne niti predvidjene fizickim modelima poput hipoteze slucajnih talasa. Takodje cemo nagovestiti kako analiticki fenomen koncentracije mase moze biti drasticno jace izrazen u zavisnosti od geometrijske (ulozene podmnogostrukosti), algebarske (invarijantne kvaternionske algebre), ili funktorijalne (automorfne reprezentacije) strukture, i kako nam tehnike analiticke teorije brojeva omogucavaju uvid u globalnu geometriju mnogostrukosti.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.