ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquim

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                      PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2015.

 

NAPOMENA: Predavanja ce se odrzavati u Sali 301f na trecem spratu Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

 

Ponedeljak, 14.09.2015. u 15:15h, Sala 301f, MI SANU
Zajednicki sastanak sa Seminarom za racunarstvo i primenjenu matematiku
Panos Pardalos, Center for Applied Optimization, Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida, FL USA http://ww.ise.ufl.edu/pardalos and Laboratory of Algorithms and Technologies for Networks Analysis (LATNA) National Research University, Higher School of Economics, Russia http://nnov.hse.ru/en/latna/
DATA SCIENCE FOR MASSIVE (DYNAMIC) NETWORKS

Abstract: Data science tools, such as data mining and optimization heuristics, have been used to analyze many large (and massive) data-sets that can be represented as a network. In these networks, certain attributes are associated with vertices and edges. This analysis often provides useful information about the internal structure of the datasets they represent. We are going to discuss our work on several networks from telecommunications (call graph), financial networks (market graph), social networks, and neuroscience.

Ponedeljak, 21.09.2015. u 14:15h, Sala 301f,MI SANU
Zajednicki sastanak sa Seminarom za racunarstvo i primenjenu matematiku
Alexander Strekalovskiy, Mathematical Department, Irkutsk State University, Russia
GLOBAL OPTIMALITY CONDITIONS AND METHODS FOR NONCONVEX MATHEMATICAL PROGRAMMING

Stevan Pilipovic, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU