ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU ODELJENJE ZA MEHANIKU PROGRAM ZA APRIL 2002.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 3. april 2002. godine u 18 casova


DJordje Musicki

O PROSIRENOM LAGRANZOVOM FORMALIZMU, drugi deo

Nadovezujuci se na prethodno saopstenje, u prvom delu pokazano je da je zakon promene energije u ovom formalizmu u potpunoj saglasnosti sa ovim zakonom u uobicajenoj formulaciji u vektorskom obliku, izrazenom pomodju reonomnih potencijala. U drugom delu je pokazano kako se na jedinstveni nacin, polazeci od Dalamber-Lagranzovog principa, mogu dobiti opet Hamiltonov princip i Lagranzov princip najmanjeg dejstva u ovoj formulaciji mehanike. Potom se ocekuje diskusija o ovom prosirenom Lagranzovom formalizmu i njegovom smislu.

Sreda, 10. april 2002. godine u 18 casova


Momcilo Milinovic
DOPRINOS RAZVOJA VOJNIH TEHNOLOGIJA UNAPREDJENJU ZNANJA U PRIMENJENIM I BAZNIM NAUKAMA (pregledni rad)


Razvoj vojnih tehnologija, cija uloga u toku 20. veka potice od primene na raketnim tehnologijama, obuhvata sirok spektar multidisciplinarnih naucnih i strucnih oblasti. Te oblasti su u okviru sveukupne mehanike, tehnicke fizike i elektronike, fizicke hemije i bazne hemije, kao i biologije, ekologije itd. Prakticno je obuhvacen celokupan savremeni inzenjering u koji spadaju sve tehnicko-tehnoloske discipline. Predavanje je pokusaj pregleda onih naucnih disciplina i saznanja i vaznih konkretnih doprinosa u njima, koji su bitno obelezili 20. i pocetak 21. veka, a rezultat su istrazivanja za potrebe vojnih raketnih tehnologija. Poseban osvrt dat je na znanje u nasoj zemlji.


Sreda, 17. april 2002. godine u 18 casova
Dragi Radojevic

ETIDA O DVE PROMENLJIVE


U prvom delu rada izvodi se izvesna modifikacija Gedelove metrike, koja se odnosi na intervenciju u vremenskom delu i tako se dolazi do metrike koja predstavlja ravan prostor. U drugom delu rada, nekom vrstom obrnutog postupka, od ravnog prostora u obliku metrike Minkovskog, dobija se metrika koja predstavlja primer Lisnerovicevog oblika idealnog fluida. U metrickom tenzoru se pojavljuje funkcija koja zavisi od dve promenljive. Resenje se dobija na osnovu izbora gustine vasione.

Sreda, 24. april 2002. godine u 18 casova

Dusan Mikicic

MEHANICKA I TERMICKA DESTRUKCIJA U BIOMEHANICKOJ STRUKTURI


Ovde ce biti prikazani rezultati zajednickog teorijskog i prakticnog rada autora u oblasti humane destrukcije zivih celija, koja se obavlja u oblasti spinalne mikrohirurgije. Krajnji rezultati ovakvih hirurskih intervencija na kicmi su eliminisanje rezidualnog bola kod tesko povredjenih pacijenata (prostrelne rane, eksplozivne povrede, saobracajne nesrece, opasni sportovi i dr). Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja				Upravnik Odeljenja
mr Borislav Gajic			Akademik Vladan Djordjevic, s.r.