ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2009.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

PETAK, 03. april 2009. u 14 sati:


Vladimir Dragović, Matematički institut SANU
SOFIJIN SVET: GEOMETRIJA I INTEGRABILNOST

Apstrakt. U predavanju ce biti prikazana sinteza dve decenije naseg rada posvecenog algebarsko-geometrijskim strukturama i integrabilnosti. Posebno se analiziraju bilijari i sistemi krutog tela i uloga algebraskih krivih i njihovih Jakobijana u integraciji. Medju najnovijim rezultatima, bice istaknute nove veze sa teorijom aproksimacija, teorijom izomonodromskih deformacija, geometrijom nula racionalnih funkcija, t'Hooftovim raslojenjima, kvantnim i visevrednosnim grupama. Na kraju ce biti predstavljen i novi pogled na cigru Kovaljevske, koja se vec 120 godina smatra vrhuncem klasicne teorije integrabilnih sistema, zadrzavajuci svo to vreme veo tajne i oreol nedokucivosti.

CETVRTAK, 16. april 2009. u 14 sati:


PROF. VELJKO VUJICIC: POVODOM 80-GODISNJICE ZIVOTA

Djordje Musicki, Fizicki fakultet, Beograd
RAZVOJ ZAKONA O ODRZANJU ENERGIJE U KLASICNOJ MEHANICI

U radu se daje originalni prikaz radova glavnih tvoraca ovog zakona sa posebnim osvrtom na doprinos nasih istrazivaca ovoj problematici.PETAK, 24. april 2009. u 14 sati:


PROF. VLADAN DJORDJEVIC I PROF. JOVO JARIC: POVODOM 70-GODISNJICE ZIVOTA

Jovo Jaric, Matematicki fakultet, Beograd
ON REYNOLDS TRANSPORT THEOREM

Reynolds transport theorem is a fundamental theorem used in formulating the basic conservation laws in continuum mechanics. These conservation laws (law of conservation of mass, law of conservation of linear momentum, and law of conservation of energy) are adopted from classical mechanics and thermodynamics where the system approach is normally followed. Analogous to the classical Reynold˙˙s transport in continuum mechanics, the surface transport theorem is essential in the study of thin films undergoing large deformations, in epitaxial growth and in the study of phase boundary evolution. It is also important in the modeling of a singular surface which carries a certain structure of its own as it migrates through and interacts with a material body. Here we derive Reynolds transport theorem in unify way for  - dimensional Riemannian space  . Then the particular cases for surface and volume elements are special cases. This will enable us to state ˙˙the balance law˙˙ also in unify and general way.Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.