ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2014.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Petak, 5. decembar 2014. u 14 casova, sala 301f:
akademik, Prof. dr Stevan Pilipovic, Univerzitet u Novom Sadu
DOKTORSKE STUDIJE U SRBIJI; VREDNOVANJE U NAUCI

Rezime: U nekoliko sastanaka Odeljenja planiramo "okrugle stolove" sa navedenim temama. Bice izlozene osnovne smernice razgovora po ovim temama.

Sreda, 10. decembar 2014. u 18 casova, sala 301f:
Borislav Gajic, Matematicki institut SANU
O PRECESIONOM KRETANjU CETVORODIMENZIONOG KRUTOG TELA

Rezime. Regularna precesija je specijalno kretanje krutog tela kod kog se ugaona brzina razlaze na dve komponente: jednu konstantnu u fiksnom, a drugu konstantnu u nepokretnom koordinatnom sistemu. Poznati italijanski mehanicar Djuzepe Grioli je 1947. godine definisao slucaj teskog nesimetricnog krutog tela koje dopusta nevertikalnu regularnu precesiju. Griolijev slucaj moze da se vidi kao perturbacija Lagranzove cigre i njene vertikalne precesije. Prateci te ideje prvo je konstruisano partikularno resenje cetvorodimenzione Lagranzove cigre na e(4), koje je uopstenje vertikalne precesije. Polazeci od tog resenja, dato je i cetvorodimenziono uopstenje klasicnog Griolijevog slucaja. Pokazano je da dobijeno resenje predstavlja uopstenje regularne nevertikalne precesije. Predstavljeni rad je zajednicki sa Vladimirom Dragovicem.

Sreda, 17. decembar 2014. u 18 casova, sala 301f:
Dubravka Mijuca, University UNION - Nikola Tesla. Faculty of Civil Construction Management. Department of Structural Engineering.
NUMERICAL SIMULATION OF OPEN CELLS FOAMS

Abstract. The new fully three dimensional finite element simulation methodology for numerical modelling of behaviour of open cell foams, is presented. It is done on the example of the new original design of impact protective aluminum alloy AlSi7Mg0.3 foam. The foam structure is made to resemble the behaviour of the Pomelo citrus MAxima and *Macadamia integrifolia *fruits which are distinctive for its superior mechanical characteristics during dynamical loading. The lecture therefore cover the interesting research area of Biomimetics. The investigation is performed under the DFG Priority Project SMP 1420 -"Biomimetic Materials Research: Functionality by Hierarchical Structuring of Materials", performed partially by Institute IMWF of University of Stuttgart, in which author has worked during that time.

Sreda, 24. decembar 2014. u 18 casova, sala 301f:
Vladimir Dragovic, Matematicki institut SANU
UVOD U PSEUDO-INTEGRABILNE BILIJARE

Rezime. Izucavaju se novi mehanicki sistemi: bilijari unutar oblasti koje su ogranicene lukovima konfokalnih konika, i cija granica sadrzi nekonveksne uglove. Predstavljaju se osnovnainamicka i geometrijska svojstva takvih sistema.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU