ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 18. februar 2004. u 18 sati:


Katica Hedrih
DINAMIKA SPREGNUTIH PLOCA

Proucavaju se sopstvene i prinudne oscilacije sistema spregnutih ploca u obliku sendvica. Odredjena su resenja u analitickom obliku, kao i vizuelizacije pojedinih rezima oscilovanja. Analiziraju se uslovi pojave rezonancija i dinamickih apsorpcija.SREDA, 25. februar 2004. u 18 sati:


Aleksandar Gajic
PRIKAZ MEDJUNARODNE KONFERENCIJE O HAVARIJAMA U HIDRAULICKIM SISTEMIMA, odrzane u Beogradu 29.9. - 1.10.2003.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.