ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2017.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 08.02.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Rade Vignjevic, Structural Integrity Theme Leader and Research Director, Brunel University London, UK
MODELLING OF DYNAMIC RESPONSE OF ORTHOTROPIC METALS
Abstract: Anisotropic metals are frequently exposed to the loading with high strain rates in the range from 102 1/s to 106 1/s. This is typical for high velocity impacts (e.g. bird strike, debris impacts, explosively driven fragmentation); manufacturing processes (e.g. stamping, cold spraying and explosive forming). These types of loading often involve generation and propagation of shock waves within the material. The material behaviour under such a complex loading needs to be accurately modelled, in order to optimise performance of a specific structure or of a manufacturing process and achieve appropriate properties of the manufactured component.
The presented research is related to development and validation of a thermodynamically consistent physically based constitutive model for metals under high rate loading. The model is capable of modelling damage, failure and formation and propagation of shock waves in anisotropic metals. The model has two main parts: the strength part which defines the material response to shear deformation and an equation of state (EOS) which defines the material response to isotropic volumetric deformation. The constitutive model was implemented into the transient nonlinear finite element code and our in house smoothed particle hydrodynamic code. Limited model validation was performed by simulating a number of high velocity material characterisation and validation impact tests.


SREDA, 22.02.2017. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Katica (Stevanovic) Hedrih, rukovodilac projekta ON174001 (2011-2017), MI SANU
ASYMPTOTIC METHODS OF NON-LINEAR MECHANICS: THE RESULTS OF THEORETICAL RESEARCH AND APPLICATION OF SERBIAN SCIENTISTS IN THE PERIOD 1968-2016
On the occasion of a century since the birth of Academician Yuri Alekseevich Mitropolski
Abstract: In the introductory part of the lecture will be presented theoretical basis of the asymptotic methods of nonlinear mechanics school Krylov M. M., Bogolyubov, M. M., Mitropolyskii Yu. A., Samojlenko A. M. (Крилов М. М., Боголюбов М. М., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М). Lecturer is the aspirant of academician Mitropolyski. Below will be highlighted and the contribution of academics Mitropolyskii Yu.A. concept of traditional scientific conferences started under the name ICNO Kiev 1961, present continued under the name ENOC as one of four major scientific conferences of the European Society of Mechanics.
In the second part of the lecture will discuss the results of the Serbian researchers using asymptotic methods of nonlinear mechanics Krilov-Bogolyubov-Mitropolyski, which are contained in was defended magister of science and doctoral dissertations in Serbia.
In the third part of the lecture, lecturer will present their own results of nonlinear differential equations of the first approximation in the amplitudes and phases using interpretation by work, as well as in various examples of application. Especially, occurrence of the secular terms will be discussed and explanation of internal resonances in dynamics of nonlinear dynamical systems.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukić
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU