ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JANUAR 2020.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 08.01.2020, 10:00-12:00 i 14:00-15:30, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vojkan Jakšić, McGill, University of Cergy-Pontoise/IEU
AN ELEMENTARY INTRODUCTION TO MATHEMATICS OF QUANTUM MECHANICS
In the first lecture I will introduce and discuss the postulates of quantum mechanics in the simple setting of finite dimensional Hilbert spaces. The discussion is based on the spectral theorem for self-adjoint matrices and no other mathematical background is needed for this lecture.
In the second lecture and in the same elementary setting, I will introduce the notion of generalized quantum measurements and a research program that concerns study of statistics of the outcomes of such measurements. Besides some basic knowledge of measure theory, no other background is needed for the second lecture. The lecture are aimed at the undergraduate and graduate students, as well as researchers interested to learn about some recent developments in mathematical physics.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU