ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JANUAR 2023.

 


Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, a još niste registrovani na miteam platformi Matematičkog instituta, možete se registrovati popunjavanjem forme:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSHPozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 25.01.2023. u 18:00, Knez Mihailova 36, sala 301f i Online
Miloš Djorić, Matematički fakultet, Beograd
BLIZU KELEROVA MNOGOSTRUKOST S3×S3 I NJENE GEODEZIJSKE LINIJE
Blizu Kelerove mnogostrukosti predstavljaju jednu od 16 klasa skoro hermitskih mnogostrukosti. Definisane su uslovom da je kovarijantni izvod skoro kompleksne strukture, u odnosu na odgovarajucu Levi-Civita koneksiju, kososimetrican. Prvi netrivijalni primeri ovakvih mnogostrukosti, koje nisu ujedno i Kelerove, postoje tek u dimenziji 6. Pored toga, sestodimenzionalne blizu Kelerove mnogostrukosti su gradivni blokovi proizvoljnih blizu Kelerovih mnogostrukosti. Jedine sestodimenzionalne blizu Kelerove mnogostrukosti koje su jos i homogene su: sfera S^6, proizvod sfera S^3xS^3, kompleksni projektivni prostor CP^3 i zastava mnogostrukost F_{1,2}(C^3), pri cemu se poslednje tri mnogostrukosti posmatraju sa metrikama koje su razlicite od standardnih.
Na predavanju ce biti prikazana blizu Kelerova struktura na proizvodu sfera S^3xS^3, kao i izvodjenje jednacina geodezijskih linija. Poznavanje eksplicitnih parametarskih jednacina ovih krivih od velike je vaznosti za izucavanje mnogih klasa podmnogostrukosti. Ovi rezultati objavljeni su u radu:
M. B. Djoric, M. Djoric, M. Moruz, Geodesic lines on nearly Kahler S^3xS^3, J. Math. Anal. Appl. 466 (2018), 1099-1108.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Marijana Babić
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU