ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA JUL 2014.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 2. jul 2014. u 18 casova, sala 301f:
Professor Pol D. Spanos, Ph.D., P.E.L. B. Ryon Endowed Chair in Engineering Rice University, Houston, USA
EMERGING JOINT TIME-FREQUENCY ANALYSIS TECHNIQUES FOR STRUCTURAL DYNAMICS APPLICATIONS

Traditional Fourier analysis has been an important tool in scientific and engineering applications for many years. However, it does not readily capture non-stationary and local features, which are inherently present in many dynamic phenomena. The lecture will focus on modern time-frequency analysis techniques for capturing localized effects and evolutionary frequency content by using wavelets and other related techniques .These techniques can be construed as .mathematical microscopes. and allow representation of complex problems with gradually increasing degree of detail and resolution.. These techniques will be presented with a historical perspective and in context with several engineering applications; they will be used for analyzing both recorded ground accelerograms and linear/nonlinear seismic responses of benchmark structures. However, they are applicable as well to a plethora of other themes. Related general topics and an entertaining intuition defying problem will be also discussed.

Biographical Data

Professor Pol D. Spanos received his undergraduate degree in Mechanical Engineering and Engineering Science from the Technical University in Athens, Greece and his graduate education at CalTech, where he was awarded the MS degree in Civil Engineering and the Ph.D. degree in Applied Mechanics, with minors in Applied Mathematics and in Business Economics. His interests are in the area of dynamics and vibrations, with emphasis on probabilistic, non-linear, and signal-processing aspects; and with applications to structural engineering, aerospace engineering, offshore engineering, bio-mechanics, and composite materials. He has supervised the MS theses of more than 70 students and the Ph.D. theses of more than 50 students. His research findings have been disseminated in more than 300 papers in archival journals, technical conferences, and industrial reports. He is Editor-in-Chief of the International Journal of Non-Linear Mechanics, and the Editor of the Journal of Probabilistic Engineering Mechanics. He is a Fellow of ASCE, ASME, the American Academy of Mechanics, and the Alexander von Humboldt Association. He has received numerous awards from ASCE,ASME,The Alexander Von Houmboldt Foundation, and the International Association for Structural Safety and Reliability He is a corresponding member of the Academy of Athens (National Academy of Greece);a Foreign Member of the Academy of Europe(Academia Europaea);a foreign Member of the Indian National Academy of Engineering;and a Member of the National Academy of Engineering (USA)


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU