Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MAY 2022.

 


Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, a još niste registrovani na miteam platformi Matematičkog instituta, možete se registrovati popunjavanjem forme:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSHPozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 11.05.2022. u 18:00, On-line
Aleksandar Jović, Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu
PROBLEMI OPTIMIZACIJE SA NEPREKIDNIM VREMENOM
Problem optimizacije sa neprekidnim vremenom sastoji se u minimizaciji integralnog funkcionala, sa faznim ograničenjima različitih tipova. Neki objavljeni rezultati iz ove oblasti u netačni. Ovde smo razmatrali nove uslove ekstremuma za određene klase problema sa faznim ograničenjima tipa nejednakosti. Dokazane su teoreme slabe i jake dualnosti. Glavni aparat za izvođenje ovih rezultata je nova teorema alternative za konveksan sistem strogih i nestrogih nejednakosti u beskonačno-dimenzionim prostorima. Za primenu pomenute teoreme, odgovarajući uslov regularnosti mora biti zadovoljen.

SREDA, 18.05.2022. u 18:00, On-line
Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU
O MODELU NELINEARNE DINAMIKE KUGLICA KOTRLJAJNOG LEŽAJA
Predavač prikazuje originalne rezultate matematičke analize dinamike kotrljanja kuglica idealnog sklopa kugličnog ležaja od osam, odnosno dvanaest kuglica, između nepokretnog kružnog žljeba i pokretnog nasađenog na vratilu, koje se obrće odgovarajućom ugaonom brzinom. Zatim je model dopunjen dinamičkim izvorom nelinearnosti u dinamici kotrljanja kuglica sklopa radijalnog kotrljajnog ležaja, izveden je sistem nelinearnih diferencijalnih jednačina kotrljanja kuglica i određeni su prvi integrali tih nelinearnih diferencijalnih jednačina. Koristeći jednačine faznih trajektorija sastavljen je i nacrtan fazni portret nelinearne dinamike radijalnog kotrljajnog ležaja sa osam, odnosno dvanaest kuglica nelinearne dinamike kotrljanja kuglica u sklopu radijalnog kotrljajnog ležaja. Ukazano je i na mogućnost razvijanja još nekoliko modela nelinearne dinamike sklopa radijalnog kotrljajnog ležaja.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Marijana Babić
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU