ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 11. oktobar 2000. u 18 sati:


Dobroslav Ruzic:
IZVESTAJI SA UCESCA NA IV EVROPSKOJ KONFERENCIJI ZA MEHANIKU CVRSTOG TELA (Mec, Francuska). i XX SVETSKOM KONGRESU MEHANIKE (Cikago, SAD)


SREDA, 18. oktobar 2000. u 18 sati:


Dobroslav Ruzic, LJubisa Markovic:
NOVA FORMULA ZA KRITICNI SPOLJASNJI BOCNI PRITISAK OKO CILINDRICNE LJUSKE (Originalni rad)

Proucava se stabilnost cilindricne ljuske izlozene spoljasnjem bocnom ravnomerno rasporedjenom pritisku. Izveden je opsti izraz koji povezuje opterecenje i uvedenu funkciju bocne stabilnosti, a sadrzi nelinearni clan koji se ne sme zanemariti. To predstavlja opsti izraz za kriticno opterecenje, vazi za proizvoljne granicne uslove, sadrzi nove uopstene koeficijente krutosti, a postojece obrasce daje kao svoje posebne slucajeve. Kriticni broj talasa i kriticni pritisak se odredjuju putem resavanja jedne integralne jednacine. Na kraju je predlozena nova formula.SREDA, 25. oktobar 2000. u 18 sati:


Srdjan Sasic:
PDF PRISTUP U TRETIRANJU TURBULENTNOG STRUJANJA MESAVINE GAS-CVRSTE CESTICE (Pregledni rad)

Zbog izuzetne zastupljenosti dvofaznih strujanja u tehnickoj praksi u danasnje vreme, kao i kompleksnosti problema koji se pri tome javljaju, neophodno je detaljno poznavanje ponasanja jednog ovakvog sistema. Cilj je da se stvori takav model koji ce biti u stanju da zadovolji najmanje tri zahteva: da fizicki tacno tretira relevantne probleme, da obezbedjuje dovoljno informacija da se njime mogu resavati slozeni problemi koji se srecu u praksi (sagorevanje, strujanja sa hemijskim reakcijama, i sl.) i da bude upotrebljiv za najsiru klasu nehomogenih strujanja. Pristup se bazira na Lagranzevskom nacinu posmatranja i na koriscenju stohastickih procesa u cilju modeliranja ponasanja sistema. Simulira se statisticko ponasanje mesavine preko zajednicke PDF za par cvrsta cestica-fluidni delic.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic

Sekretar Odeljenja
mr Borislav Gajic