ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA OKTOBAR 2008.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

UTORAK, 14. oktobar 2008. u 14 sati:


Prof. Katica (Stevanović) Hedrih, Mašinski fakultet Niš
PHENOMENOLOGICAL MAPPING METHOD AND MATHEMATICAL ANALOGY OF HYBRID SYSTEM DYNAMICS

Importance of phenomenological mapping and mathematical analogy increase with knowledge of numerous rare and unique phenomena in different kinds of hybrid system dynamics. Phenomenological mapping and mathematical analogy between multi pendulum systems, sandwich multi plate systems, sandwich multi beam systems as well as axially moving multi belt systems and mechanical chains with different coupling by standard light elements ? elastic, hereditary or creep properties expressed by differential, integral, or fractional order differential operators are considered. Also, for homogeneous hybrid listed systems, the corresponding characteristic equations and solutions are obtained with corresponding periodic, as well as rheolinear modes in analytical as well as in graphical forms. Construction of Analytical dynamics of the hereditary discrete system by Goroshko and Hedrih and also Analytical dynamics of the creep discrete systems with standard light creep elements with constitutive relation expressed by fractional order derivative, open an analogy between these systems and systems in automatic control.UTORAK, 21. oktobar 2008. u 14 sati:


Prof. Milan Mićunović, Mašinski fakultet Kragujevac
CLASSICAL AND RATIONAL VERSUS EXTENDED THERMODYNAMICS OF INELASTICITY

Some classical contributions to irreversible thermodynamics like ([Caratheodory, 1909, Born, 1949; Prigogine, 1955, Meixner, 1976]) are very precious and deserve a careful attention. They are shortly reviewed. Then rational thermodynamics of Coleman and Noll, 1963 is presented. Extended thermodynamics of Ingo Muller, 1972, applied to inelasticity, is also shown. Finally, some highlights of endochronic thermodynamics (Vakulenko, 1970, Fomin, 1975) with its extension to quasi rate-independent viscoplastic materials (Micunovic, 2005) based on plastic delay (Rabotnov, 1980) are given.Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.