ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za april 2013.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 5.04.2013. U 16:15
Borisa Kuzeljevic, Matematicki institut
O STRUKTURI ULTRAHOMOGENIH POSETA
apstrakt: Predavanje predstavlja zajednicki rad sa prof. Milosem Kurilicem. Dajemo potpunu karakterizaciju maksimalnih lanaca izomorfnih kopija svih prebrojivih ultrahomogenih parcijalnih uredjenja.

PETAK, 12.04.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Aleksandar Pejovic, Matematicki institut
PRIMENA SLOBODNIH BULOVIH ALGEBRI U ODREDJIVANJU KONACNIH MODELA TEORIJA PRVOG REDA

Opisuju se konacne slobodne Bulove algebre i njihovi skupovi slobodnih generatora. Daje se jedan prevod iz predikatskog u iskazni racun. Opisuje se jedna implementacija softvera koji izracunava (odredjuje) konacne modele teorija prvog reda na osnovu dobijenog prevoda koristeci osobine slobodnih generatora. Demonstracija softvera kroz nekoliko reprezentativnih primera.
Ovo predavanje se nastavlja na prethodno predavanje koje je odrzao profesor Zarko Mijajlovic.

PETAK, 26.04.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Jelena Skoric, Matematicki fakultet, Beograd
MINIMALNE STRUKTURE I GRUPE

apstrakt: Beskonacna struktura prvog reda je minimalna ako je svaki njen definabilan podskup ili konacan ili ko-konacan (komplement mu je konacan). Dacemo primere minimalnih struktura. Dokazacemo da je svaka minimalna grupa abelova (Reineke 1971.) kao i algebarsku klasifikaciju minimalnih grupa.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic