ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za februar 2003

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u 2003. godini po pravilu petkom od 16.15 sati u Biblioteci Matematickog instituta SANU na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 21. FEBRUAR 2003.G. U 16.15 SATI
Milos Kurilic (Institut za matematiku PMF, Novi Sad)
LUZINOVI SKUPOVI I MAD FAMILIJE U GENERICKIM EKSTENZIJAMA (Luzin sets and mad families in generic extensions)

Skraceni rezime: Tema predavanja je gubitak (ili ocuvanje) maksimalnosti maksimalnih skoro disjunktnih familija u generickim ekstenzijama. Bice date kombinatorne i topoloske karakterizacije ovih fenomena.

PETAK, 28. FEBRUAR 2003.G. U 16.15 SATI
Zoran Ognjanovic (Matematicki institut SANU, Beograd)
TEOREMA POTPUNOSTI ZA LOGIKU LINEARNOG VREMENA PRVOG REDA (Completeness theorem for a first order linear-time logic)

Rezime: A first order temporal logic over the natural numbers time is described. It is well known that the corresponding set of valid formulas is not recursively enumerable, and that there is no finitistic axiomatization. An infinitary axiomatization is presented which sound and complete with respect to this logic.

U Beogradu, 20.2.2003.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.