ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za decembar 2009.

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta.

Petak, 13.02.2009. U 16:15 SATI
Kosta Došen (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematički institut SANU)
Stogodisnjica Gencenovog rodjenja (A hundred years since Gentzen's birth)

Gerhard Gentzen (1909 - 1945), utemeljitelj Teorije dokaza, jedan je od najvecih logicara dvadesetog veka - ranga Kurta Goedela. On je za logicku dedukciju ucinio ono sto je Frege ucinio za logicki jezik. Za teoriju logicke dedukcije moze se govoriti o dobu od Aristotela do Gencena, i o dobu koje pocinje sa Gencenovim delom. U predavanju ce biti prikazano to delo i zivot njegovog tvorca. (Gerhard Gentzen (1909 - 1945), the founder of proof theory is one of the greatest logicians of the twentieth century, of the rank of Kurt Goedel. He did for logical deduction what Frege did for logical language. For the theory of formal deduction one can speak of the period from Aristotle to Gentzen, and the period starting with Gentzen's work. The talk will present this work and life of its author.)

Petak, 20.02.2008. u 16:15 sati

Predrag Tanović (Matematički institut SANU, Beograd)
Fraise-Jonsonova konstrukcija (Fraisse-Jonsson's Construction)

Osvrt na poznatu konstrukciju iz teorije modela. Ovo je drugo predavanje iz serije o izabranim temama iz teorije modela. Prvo predavanje pod naslovom 'Topolosko' ispustanje tipova ('Topologically' omitting types) odrzano je 7. novembra 2008.g. (A review of well known construction in Model theory.)

Petak, 27.02.2009. U 16:15 sati
Aleksandar Perović (Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu)
0 - 1 zakoni (0 - 1 laws)

Trece iz serije od cetiri predavanja pod naslovom: Finite model theory. Prvo predavanje iz ove serije pod naslovom Erenfojht-Fraiseove igre (Ehrenfeucht-Fraisse games) odrzano je 21. novembra 2008.g., drugo predavanje pod naslovom Jos o igrama (More on games) odrzano je 26. decembra 2008.g. Poslednje predavanje iz ove serije pod naslovom Zadovoljivost (Satisfiability) bice odrzano u martu 2009.g.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 6. februar 2009.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic