ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za juli 2009.

Posto je Matematicki institut SANU iz zgrade SANU preseljen u zgradu preko puta, Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2007/2008. na novoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 305 - Biblioteka instituta.

Utorak, 28.07.2009. U 16:15 sati
Sergej Sudoplatov (Novosibirski tehnicki univerzitet i Sobolev institut za matematiku)
Lachlan problem

A generic construction realizing basic characteristics of Ehrenfeucht theories, i.e. of complete first order theories with finitely many but more then one pairwise non-isomorphic countable models, is stated. On the basis of that construction as well as of the Hrushovski - Herwig generic construction, a solution of the Lachlan problem on existence of stable Ehrenfeucht theories is found.

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: vdjordje@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd, 6. februar 2009.g.
Rukovodioci Seminara: Kosta Dosen i Djordje Vukomanovic