ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za mart 2003

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u 2003. godini po pravilu petkom od 16.15 sati u Biblioteci Matematickog instituta SANU na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 07. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Nebojsa Ikodinovic (Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Kragujevcu)
LOGIKA MOGUCNOSTI (Possibility logic)

Rezime: Bice reci o tzv. Logici mogucnosti i drugim srodnim logikama kojima se izrazava stepen verovanja, neophodnosti i sl. Proucavanje ovih logika namecu mnogobrojne primene (u svakodnevnom zivotu, kvantnoj mehanici,...).

PETAK, 14. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Zoran Petric (Matematicki institut SANU, Beograd)
BRAUEROVE ALGEBRE I GENERALNOST DOKAZA (Brauer algebras and generality of proofs)

Rezime: Klasican rezultat Riharda Brauera o reprezentaciji grupa linearnih transformacija bice doveden u vezu s pojmom generalnosti dokaza.

PETAK, 21. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Zarko Mijajlovic (Matematicki fakultet, Beograd)
O NEKIM GUSTIM PODSKUPOVIMA SKUPA R REALNIH BROJEVA (On dense subsets of real numbers)

Rezime: Polazeci od osobina divergentnih redova nalaze se zanimljivi gusti podskupovi u R. Ti se skupovi povezuju s Varingovim problemom iz kombinatorne teorije brojeva.

PETAK, 28. MART 2003.G. U 16.15 SATI
Aleksandar Jovanovic (Matematicki fakultet, Beograd)
REALNO MERLJIVI KARDINALI, SKUPOVNO TEORIJSKI ASPEKTI (Real valued measurable cardinals, set theoretic aspects)

Rezime: Predavac bi izlozio sazetak Solovayevog klasicnog rezultata o ekvikonsistenciji egzistencije merljivog kardinala i egzistencije sigma aditivnog totalnog prosirenja Lebesgueve mere, kao i status raznovrsnije problematike koja je povezana ws ovim pitanjem.

U Beogradu, 20.2.2003.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.