ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM Program Seminara za logiku za novembar 2003

Sastanci Seminara za matematicku logiku Matematickog instituta SANU odrzavace se i u akademskoj 2003/2004. godini po pravilu petkom od 16:15 sati u sali 2 na I spratu zgrade SANU, Beograd, Kneza Mihaila 35.

PETAK, 14. novembar 2003.G. U 16.15 SATI
Milos Kurilic (Institut za matematiku PMF, Novi Sad)
JEDNA KLASA MAKSIMALNIH SKORO DISJUNKTNIH FAMILIJA
(A class of MAD (maximal almost disjunctive) families)


Skraceni rezime: Maksimalne skoro disjunktne familije skupova o kojima je rec su u korespomdenciji s maksimalnim antilancima u Booleovoj algebri P(omega)/Fin. Bice posmatrane maksimalne skoro disjunktne familije podskupova skupa N (prirodnih brojeva) ciji su elementi konvergentni skupovi, kao i one koje se sastoje od divergentnih skupova (u smislu da je zbir reciprocnih vrednosti elemenata tih skupova konacan, odnosno beskonacan). Takodje, razmatrace se invarijantne kontinuuma vezane za ovakve i slicne skupove.

PETAK, 21. novembar 2003.G. U 16.15 SATI
Zoran Markovic, Zoran Ognjanovic (Matematicki institut SANU) i Miodrag Raskovic (Uciteljski fakultet, Beograd)
~DEFAULT~ LOGIKE, PREGLED RAZVOJA U POSLEDNJOJ DECENIJI
(Deafault logics, main developments in the last decade)


Rezime: Tokom poslednjih desetak godina predlozeno je vise semantickih pristupa i postignut konsenzus o minimalnom skupu osobina koje treba da poseduju sistemi za ~default~ rezonovanje (rasudjivanje u nedostatku informacija), a data je i odgovarajuca aksiomatizacija. U prvom delu izlaganja bice prikazani glavni rezultati koji su dosad publikovani. U drugom delu, predavaci ce izloziti neke svoje rezultate u vezi s ~default~ logikama. (During the 90`s several new semantical approaches to defaults were developed. Also the consensus was reached about what should be the core axioms for default reasoning. A survey of these results will be given as well as a short account of the results of the authors in this field.)

PETAK, 28. novembar 2003.G. U 16.15 SATI

Nastavak teme od 21. novembra 2003.g.:

U Beogradu, 07.11.2003.

Rukovodioci seminara:
Dr. Djordje Vukomanovic i Dr. Kosta Dosen.

Azurirani programi svih seminara Matematickog instituta SANU mogu se naci na adresi www.mi.sanu.ac.yu.