ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA DECEMBAR 2002.

UTORAK, 03. decembar 2002. u 12:15 sati
Diskusija
PROBLEM VREDNOVANjA U SRPSKOJ MATEMATICKOJ ISTORIOGRAFIJI
Uvodna rec: prof. dr Milan Bozic, Matematicki fakultet

Rezime: Nisu retki sporovi oko vrednovanja ovog ili onog srpskog matematicara ili delatnosti u srpskoj matematici pogotovu kada se njihov znacaj valorizuje u savemenom kontekstu. Namera ovog sastanka seminara nije da se problem resi, nego da se sucele razlicita misljenja i time pomogne srpskim istoricarima matematike da u mogucoj meri uravnoteze kriterijume.

UTORAK, 10. decembar 2002. u 12:15 sati
prof dr. Dragan Trifunovic, sumarski fakultet, Beograd.
"MATEMATIKA U SRPSKOM NARODU" – Prvi deo –

Rezime: Autor prikazuje svoj upravo zavrseni rukopis o razvitku matematike u srpskom narodu od srednjeg veka do 1920. godine. Ovim saopstenjem izrazava zelju da iznese skelu ove buduce knjige i debatom dobije dobronamerne i valjane savete, primedbe, .... Knjiga sadrzi apendiks u obliku likovnog priloga koji bogato ilustruje nacionalnu istoriju matematike u navedenom periodu.
Pomenimo da ce Drugi deo ovih istrazivanja obuhvatiti period izmedju dva svetska rata.

UTORAK, 17. decembar 2002. u 12:15 sati
prof. dr Katica Stevanovic-Hedrih, Masinski fakultet, Nis:
AKITSKUGI KAWAGUCHI, TATOMIR ANDjELIC I DANILO RASKOVIC - NjIHOVI UCENICI I TENZORSKI RACUN.

Rezime: Posvecenost Tenzorskom racunu je zajednicka u radu Kawaguchi-ja, Anselica i Raskovica. U saopstenju se izlazu bio-bibliografski podaci o ovoj trojici naucnika i o saradnji japanskog kolege sa nassom naucnom zajednicom. Poseban osvrt se daje na delo dvojice nasih naucnika i njihove zasluge za uvodjenje tenzorskog racuna u univerzitetsku nastavu na matematickim i tehnickim fakultetima. Bice prikazani casopisi i monografsko-udzbenicka dela iz oblasti tenzorskog racuna.

UTORAK, 24. decembar 2002. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme
Tema: O METODOLOSKOJ IDEJI "SENKE"

prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd. Medodolosko-metodicke teme, slicno filozofsko-matematickim susretima koji se odrzavaju u okviru Seminara za istoriju i filozofiju matematike Matematickog instituta SANU, bice organizovane kao koncepcijsko sirenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu, bice, tako, trajno posvecen ovakvim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic