ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2019.UTORAK, 03.12.2019. u 12:15 sati
Marija Šegan-Radonjić, Matematički institut SANU
MODEL ZA PREDSTAVLJANJE I DELJENJE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ISTORIJE NAUKE
Predmet izlaganja je izrada savremenog modela za predstavljanje i deljenje istraživanja u oblasti istorije nauke koji se zasniva na postupku digitalizacije kulturnog i naučnog nasleđa, kao i principima digitalne istorije. Tema je proistekla iz interesovanja za primenu novih metoda i tehnologija u predstavljanju i interpretaciji prošlosti, posebno istorijata postanka i razvoja Matematičkog instituta. Pitanje razvoja institucionalne matematike na prostoru Srbije i jugoistočne Evrope je veoma aktuelno u poslednjih dvadeset godina, ali je njegovo izučavanje otežano zbog rasejanosti arhivske građe koja često ostaje skrivena u raznim fondovima i zbirkama i nije lako dostupna široj naučnoj zajednici. Otuda predloženi model povezuje istraživanje u tradicionalnim ustanovama zaštite (arhivima, bibliotekama, muzejima) sa istraživanjem u digitalnom okruženju i omogućava istraživačima da kreiraju sopstvene digitalne zbirke izvora i tekstova kako bi širu naučnu zajednicu upoznali sa svojim istraživanjem, povezali ga sa širim kontekstom i stvorili uslove za umrežavanje i saradnju. U izlaganju će biti predstavljen primer kreiranja digitalnog arhiva Matematičkog instituta SANU i njegova primena u proučavanju pitanja nastanka i rada ove ustanove u hronološkom okviru od 1946. do 1961. godine. Na osnovu digitalne i digitalizovane građe će posebno biti razmotrene i potvrđene sledeće hipoteze: 1) prethodnik Matematičkog instituta SAN su matematičke organizacije Velike škole, docnije Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta; 2) Matematički institut SAN je prvi Akademijin institut; 3) Matematički institut SAN je doprineo stručnom osposobljavanju kadrova, širenju matematičkih i srodnih znanja u Srbiji i Jugoslaviji i predstavljanju domaće nauke inostranoj naučnoj zajednici i 4) privredni, društveni i politički razvoj Srbije i Jugoslavije uticali su na česte reorganizacije Matematičkog instituta SAN i uslovile njegovu egzistencijalnu krizu 1960 godine.UTORAK, 17.12.2019. u 12:15 sati
Srđan Ognjanović, Matematička gimnazija, Beograd
MATEMATIČKA GIMNAZIJA - ŠTA JE ČINI POSEBNOM?
Matematička gimnazija osnovana je 1966. godine sa idejom da se mladim talentovani matematičara pruže bolji uslovi za napredovanje. Do sada gimnaziju je završilo preko 7000 učenika, koji su kasnije bili najbolji studenti beogradskog, ali i velikih svetskih univerziteta i od kojih je oko 350 kasnije doktoriralo. Mnogi bivši učenici škole su sada profesori domaćih, ali i prestižnih svetskih univerziteta ili rade u velikim kompanijama. Na naučnim olimpijadama iz matematike, fizike, astronomije, informatike i hemije učenici Matematičke gimnazije osvojili su više od 400 medalje, po čemu je ova gimnazija jedinstvena u svetu.
Od 2003. godine Matematičkoj gimnaziji pridodata su i odeljenja sedmog i osmog razreda osnovne škole tako da trenutno škola ima 24 odeljenja sa 500 učenika. Sa ovom, najtalentovanijom decom u Srbiji rade izuzetni profesori, među kojima je i veliki broj profesora univerziteta.
Osim redovne nastave i priprema za takmičenja, u Matematičkoj gimnaziji se organizuju brojne aktivnosti sa ciljem popularizacije i razvoja matematike i prirodnih nauka – seminari za nastavnike, Škola mladih matematičara, Letnja škola, veliko međunarodno takmičenje Kup Matematičke gimnazije i drugo.

UTORAK, 24.12.2019. u 12:15 sati
Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU
NAUČNICI KOJE SAM SREĆOM SRRETALA PUTEVIMA MEHANIKE I NELINEARNE DINAMIKE
Povodom 53 godine aktivnog naučnog rada

Predavač je mehanikom prošao kroz mnoge svetske aerodrome i metropole učestvujući u svetskim naučnim skupovima i susretala se sa velikanima savremene nauke. Predavanje je posvećeno prikazu serije naučnih skupova, u zemlji i svetu, u kojima je predavač učestvovala ili organizovala, a kroz prikaze osnovnih biografskih i naučnih podataka o naučnicima, koje je srećom upoznavala i koji su uticali na njen naučni i ljudski razvoj, u periodu od 53 godine naučnog rada i stvaralaštva. Ukazuje na značaj sreće da mladi istraživač, na naučnim putevima sretne autentične naučnike, dobronamerne i čestite osobe, koje podstiču razvoj talenata i ljubavi prema nauci. Prikazaće susrete i saradnju sa sledećim naučnicima: Danilom Raškovićem, Tatomirom Anđelićem, Ju. A. Mitropolјakim, O. A. Goroškom. V. Matrosovim, V. Lašmikanthamonm, Đuzepe Regom, Tomoaki Kavagučijem, Vlatkom Brčićem, Dragoslavom Mitrinovićem, Branimirom Jankovićem, Ivom Andrićem, Radu Miromom, S.T Ariaratnamom, R. Hetnarskim, Vladimirom Šolajom, Milojem Sarićem, Đorđem Zlokovićem, Nikolom Hajdinom, Nikolom Obradovićem, Petrom Milјanićem, Vojislavom Đurićem, Bogolјubom Stankovućem, Ilјom Blekhmanom, Oleksandrom Nakonečnim, Jan Avrejcevićem, Hans Trogerom, U.S. De, Rej Sarbari Guha, Anthoni Kunadisom, Valterim Lakarbonara, Tenreidom Mačadom, Joze Mauel Baltezarom, Emanuelom Gdoutosom, Feliksom Černoudkom, Valerijem Kozlovim, Džon Katsikadelisom, František Peterkom, Lidijom Kurpa, Valetinom Filјčakovom, i Ji Huaan Heom, Milevom Prvanović, Božidarom Vujanovićem, Jerži Pinderom, Gradimirom Milovanovićem, Stevanom Pilipovićem, Dragošem Cvetkovićem, Zoranom Markovićem, Zoranom Ognjanovićem, Aleksandrom Prokopenja, Vilijemom Nešom, Pol Spanosom, i dr.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić