ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA MAJ 2001.

UTORAK, 08.05.2001. godine u 12,15 casova
SLOBODNA TEMA
FREE SUBJECTS

Posle onog sto ucesnici Seminara budu predlozili za razgovor, ako bude vremena, rukovodilac Seminara ce izloziti svoj predlog srpskih reci kojima bi se zamenile neke strane reci u logici.

UTORAK, 15.05.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Dragan Trifunovic:
MATEMATIKA U VIZANTIJI I SREDNjEVEKOVNOJ SRBIJI (drugi deo)
MATHEMATICS IN BIZANTIUM AND OLD SERBIA (part II)

Sadrzaj. U drugom delu razgovora na gornju temu bice obuhvaceno isto razdoblje od 4 - 15 veka, i govorice se kako o ranije navedenim matematicarima i data analiza radova: Prokla Diodoha, Simplikija, Eutokija, Antemija, Isidora, Psela, Plandura, Moskopulosa, Pahomija, Logofeta, Metohija, monaha Lazara. Pediosima, Trifuna Dubrovcanina, Argira, Dimitrija i Prohora, tako i o radovima drugih matematicara, a bice dat opsti pogled na matematiku tog vremena u Vizantiji i Srbiji.

UTORAK, 22.05.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Miodrag Mihaljevic:
KLOD SENON (1916 - 2001) - TVORAC TEORIJE INFORMACIJA
(CLAUDE SHANNON AND INFORMATION THEORY)

Sadrzaj. Nedavno je medju besmrtne otisao Klod Senon tvorac teorije informacija. Predavanje podseca na zivotni put Kloda Senona i njegova dela u oblasti teorije informacija. Posebno ce biti ukazano na sustinske doprinose Kloda Senona za utemeljivanje kriptologije kao naucne discipline.

UTORAK, 29.05.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Veljko Vujicic:
O PETRONIJEVICEVOM ISKAZU "AKO VAZI TRECI NjUTNOV ZAKON"
ABOUT PETRONIJEVICH EXPRESSION "IF THE THIRD NEWTON'S LAW IS VALID"

Sazetak. Uslovni iskaz koji Petronijevic pise u vise svojih teorema, kao stepen tacnosti Njutnovih teorema. Opiti-ogledi nebeske mehanike. Stepen saglasnosti naslovnog iskaza predavacevim uopstenjem teorema o uzajamnom privlacenju tela.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac seminara

Rade Dacic