ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2003.

UTORAK, 04. novembar 2003. u 12:15 sati
prof. dr Miodrag Raskovic, Uciteljski fakultet, Beograd:

SIMA MARKOVIC (1888-1939), LIK I DELO BEZ ZIVOTOPISA

UTORAK, 11. novembar 2003. u 12:15 sati
prof. dr Marko Leko, Matematicki fakultet, Beograd:
NAJKRACI MILENIJUM

UTORAK, 18. novembar 2003. u 12:15 sati

TEMA SASTANKA CE BITI OBJAVLjENA NAKNADNO

UTORAK, 25. novembar 2003. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme
Tema: RAZNE METODOLOSKE IDEJE: OTVOREN RAZGOVOR
Uvodno izlaganje: prof. dr Svetozar Milic, Prirodno-matematicki fakultet, Novi Sad
prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd.

            Metodolosko-metodicke teme, slicno filozofsko-matematickim susretima koji se odrzavaju u okviru Seminara za istoriju i filozofiju matematike i mehanike Matematickog instituta SANU, bice organizovane kao koncepcijsko sirenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu, bice, tako, trajno posvecen ovakvim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic