ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2006.

UTORAK, 07. novembar 2006. u 12:15 sati
Natalija Jelenković, profesor matematike
POČECI ŠKOLSTVA I NASTAVE MATEMATIKE U KRAGUJEVCU I BEOGRADU

Rezime: Stvaranjem školskog sistema uz primenu zakona i pravila započeo je duhovni i moralni preporod Srba u Kragujevcu i Beogradu. Osvrt na osnivanje škola i razvoj nastave matematike.

UTORAK, 14. novembar 2006. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica Stevanović-Hedrih, Mašinski fakultet, Niš
HARKOVSKI MEHANIČARI

            Rezime: Slušaoci će biti upoznati sa radom i životom najpoznatijih naučnika u oblasti matematičkih i mehaničkih nauka na Harkovskom politehničkom institutu jednoj od najstarijih visokoškolskih ustanova u Rusiji (sam grad Harkov, osnovan pre 350 godina, je sada u Ukrajini) osnovanoj 1885. Na Institutu su radili mnogi značajni ruski matematičari i mehaničari, a da se probudi intersovanje dovoljno je napomenuti da su među njima bili i Ljapunov i Stjeklov.

UTORAK, 21. novembar 2006. u 12:15 sati
            SEMINAR ZBOG ARANĐELOVDANA NEĆE RADITI

            Rezime: Iskustvo pokazuje da uprkos dobroj posećenosti, učesnici seminara zapravo bivaju ometeni - bilo u proslavanju bilo u posećivanju prijatelja i rođaka koji slave - držanjem izlaganja prilikom slava, razume se onih najmasovnijih (Nikoljdan, Jovandan, Aranđelovdan i Đurđevdan). Stoga sam odučio da tim danima, ako se podudare sa terminima održavanja seminara nećemo raditi.

UTORAK, 28. novembar 2006. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic